Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus

Ei-lääketieteellisellä ympärileikkauksella tarkoitetaan uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuvaa toimenpidettä, jossa pojan siittimestä poistetaan esinahkaa.

Suomessa alaikäisten poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole toistaiseksi lailla kielletty, mutta sen katsotaan loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä ottaa asia puheeksi raskaana olevien ja alaikäisten poikien vanhempien kanssa, kun maahanmuuttajataustainen ihminen tai turvapaikanhakija tulee alueelta, joissa kulttuuriin kuuluu poikien ympärileikkaus.

STM ohjeistaa poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta

  • Pojan ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei kuulu julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.
  • Ympärileikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri.
  • Lääkärin on ennen ympärileikkauksen tekemistä annettava huoltajille riittävät tiedot ympärileikkauksen luonteesta, vaikutuksista ja mahdollisista haitoista sekä toimenpiteen peruuttamattomuudesta.
  • Huoltajilta tarvitaan kirjallinen suostumus eikä ympärileikkausta  saa tehdä, jos toinen huoltaja vastustaa sitä.
  • Ympärileikkausta ei saa tehdä, jos poika vastustaa sitä, kun hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen.
  • Ympärileikkaus on suoritettava asianmukaisissa ja steriileissä olosuhteissa kivunlievityksellä, josta vastaa lääkäri.

STM:n ohjetta sovelletaan alle 18-vuotiaan pojan sukuelimen esinahan ympärileikkaukseen, jolle ei ole lääketieteellistä syytä.

Lue ohje kokonaisuudessaan

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta (STM; pdf 153 kB)

Ohje turvapaikanhakijavanhemmille poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta

THL ja Maahanmuuttovirasto ovat laatineet esitteen, joka on saatavissa seitsemällä eri kielellä.

Esite vanhemmille

Poikien ympärileikkaus esitteen kansikuva.

THL:n ja Maahanmuuttoviraston laatima esite vuodelta 2016 seitsemällä kielellä on ladattavissa sivun lopusta.