Tuen tarpeen tunnistaminen

Tummahiuksinen, parrakas mies istuu puisella lavalla, punaisen rakennuksen vieressä, pellon reunassa ja katsoo kameraa kohti. Vieressä suuri kukkakimppu.
Ammattilaisen on tärkeää tunnistaa asiakkaan mielenterveyteen liittyvä tuen tarve, jotta mahdolliset mielenterveyden ongelmat eivät vaikeudu ja jotta tukea voidaan tarjota oikea-aikaisesti.

Mielenterveyden kuormittuminen saattaa ilmetä hyvin monenlaisin tavoin, esimerkiksi

  • fyysisinä oireina, kuten pää- ja vatsakipuina 
  • alakuloisuutena 
  • oppimisen haasteina tai muistivaikeuksina
  • univaikeuksina
  • toistuvina häiritsevinä tai ahdistavina ajatuksina.

Ammattilainen voi tunnistaa asiakkaan mielenterveyttä kuormittavia ja tukevia tekijöitä keskustelemalla aiheesta asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Ammattilaisten on kuitenkin hyvä huomioida, että asiakkaiden yksilölliset ominaisuudet ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat usein siihen, miten he ilmaisevat kuormitusta tai ottavatko he mielenterveyden haasteet itse puheeksi.

Mielenterveyteen liittyy monenlaisia käsityksiä ja kokemuksia

Kuvan sisältö avattu tekstissä.
Klikkaa kuva suuremmaksi (png 113 kt)

Mielenterveys tai mielen hyvinvointi eivät ole tuttuja käsitteitä kaikkialla maailmassa. Joskus mielenterveyden haasteisiin voi liittyä mustavalkoista ajattelua, leimautumista, pelkoja ja häpeää. Toisaalta erikoistuneiden mielenterveyspalveluiden ja mielenterveyden ammattilaisten saatavuus on maailmanlaajuisesti katsottuna heikkoa. Apua oireisiin tai ongelmiin ei aina ole saatavilla tai käytetyt keinot voivat olla tehottomia. Joskus asiakkailla on myös aikaisempia kielteisiä kokemuksia siitä, miten psyykkisesti oireilevia on kohdeltu. Kaikki nämä tekijät voivat vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen puhua mielenterveydestä tai käyttää (mielenterveys)palveluita maahanmuuton jälkeen.

Ammattilaisen aktiivinen aloite mielenterveyden puheeksiottamisessa voi olla erityisen tärkeää etenkin pakolaistaustaisten asiakkaiden kanssa. Myös ammattilaisen kulttuurisensitiivinen toiminta ja tulkkivälitteinen työskentely ovat keskeisiä toimintatapoja maahanmuuttaneiden mielenterveystyössä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa mielenterveyden puheeksiottamisen ja mielenterveysongelmien tunnistamisen tueksi.
Mielenterveyden puheeksiotto
Mielenterveysongelmien tunnistaminen