Psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen

Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitetun PROTECT-kyselyn avulla voidaan selvittää traumaattisiin kokemuksiin liittyviä mielenterveysoireita turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksessa.

PROTECT-kyselyä voidaan hyödyntää myös turvapaikanhakijoihin rinnasteisessa asemassa olevien henkilöiden, kuten kiintiöpakolaisten ja muiden konfliktialueilta tulevien, alkuterveystarkastuksessa osana mielenterveysoireiden selvitystä. 

Kysely helpottaa traumaattisista kokemuksista kärsineiden henkilöiden, kuten kidutuksen tai henkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhrien, tunnistamista varhaisessa vaiheessa.

Kyselyn alussa asiakkaalle kerrotaan, että tarkoituksena on keskustella asiakkaan terveydestä. Kyselyssä on 10 kysymystä erilaisista koetuista oireista, johon asiakas vastaa kyllä tai ei. PROTECT-kyselyssä asiakkaalta ei kysytä suoraan traumaattisista kokemuksista.

PROTECT-materiaalit

PROTECT-kyselyn ja siihen liittyvän ohjekirjan ovat laatineet PROTECT-hankkeen yhteistyökumppanit Euroopan unionin yhteisrahoituksella. Kysely ja siihen liittyvä ohjekirja on käännetty suomen kielelle alkuperäisten tekijöiden luvalla.