Käsiteltävät henkilötiedot

Oikeuspsykiatrian rekisteriin kerätään ja tallennetaan rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 • sukunimi
 • etunimet
 • henkilötunnus
 • kotikunta
 • kansalaisuus
 • äidinkieli/asiointikieli
 • THL:n diaarinumero
 • lautakuntakäsittelyn pvm

Lisäksi kerätään oikeuspsykiatristen prosessien aikana syntyviä tietoja.
Näitä prosesseja ovat:

 Mielentilatutkimus (ja vaarallisuusarvio)

 • vangittu/ei vangittu
 • vankila, johon sijoitettu mielentilatutkimukseen määrättäessä (mikäli vangittu)
 • kotiosoite mielentilatutkimukseen määrättäessä (mikäli ei vangittu)
 • mahdollinen hoitopaikka mielentilatutkimukseen määrättäessä
 • muu huomioon otettava asia (esim. esitutkintavaihe, alle 18-vuotias, mielentilatutkimus + vaarallisuusarvio, yhdessä toisen mielentilatutkimukseen määrätyn henkilön kanssa tehty rikoslain alainen teko)
 • syytteen nostamisen määräaika (esitutkintavaiheessa)
 • tutkimuksen määrännyt tuomioistuin
 • tutkimuspäätöksen pvm
 • tutkimuspäätösasiakirjatyyppi (esim. välituomio, päätös, pöytäkirja ja päätös)
 • tuomioistuimen diaarinumero (esitutkintavaiheisilla numero vaihtuu, kun syyte nostetaan)
 • epäily/syyte/tuomio
 • mikäli tuomittu: tuomio, johon haetaan muutosta (tuomioistuimen nimi, tuomion päivämäärä, tuomion numero, rikosnimike, rangaistus)
 • mielentilatutkimuspaikka
 • tutkimuksen alkamisajankohta, pvm
 • tutkimuksen siirtäminen, uusi pvm
 • tutkimuksen keskeyttäminen, pvm
 • tutkimuksen jatkaminen, pvm (+ mahdollisesti uusi tutkimuspaikka)
 • tutkimusajan pidentäminen, pvm saakka
 • lupa poistaa sairaalasta, pvm
 • mielentilatutkimuslausunnon valmistumisajankohta, pvm
 • mielentilatutkimuslausunnon johtopäätös (arviointi syyntakeisuudesta ja hoitoon määräämisen edellytysten täyttymisestä)
 • mielentilalausunnon arkistonumero
 • THL:n lausunto (syyntakeisuus, vaarallisuus, hoidon tarve, hoidon aloituspaikka; TAI välipäätös)
 • mielentilatutkimuslausunnon diagnoosit
 • käräjäoikeuden tuomio (1. tuomioistuimen nimi, 2. tuomion päivämäärä, 3. tuomion numero, 4. tuomioistuimen päätös syyntakeisuudesta, 5. rangaistus (x vuotta x kuukautta vankeutta/jätetään rangaistukseen tuomitsematta)
 • hovioikeuden tuomio (1. tuomioistuimen nimi, 2. tuomion päivämäärä, 3. tuomion numero, 4. tuomioistuimen päätös syyntakeisuudesta, 5. rangaistus (x vuotta x kuukautta vankeutta/jätetään rangaistukseen tuomitsematta/käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta)
 • korkeimman oikeuden tuomio (1. tuomioistuimen nimi, 2. tuomion päivämäärä, 3. tuomion numero, 4. tuomioistuimen päätös syyntakeisuudesta, 5. rangaistus (x vuotta x kuukautta vankeutta/jätetään rangaistukseen tuomitsematta/hovioikeuden tuomiota ei muuteta)

 Lausunto vaarallisuudesta

(Helsingin hovioikeuden pyynnöstä koko rangaistuksen suorittamaan tuomituille, jotka anovat koevapauteen pääsyä)

 • sijoituspaikka (=vankila/valtion sairaala)
 • perusajankohta (pvm, jolloin suorittanut rangaistuksesta 5/6)
 • tutkimuksen määrännyt tuomioistuin
 • tutkimuspäätöksen pvm
 • tuomioistuimen diaarinumero
 • tutkimuspaikka
 • tutkimuksen alkamisajankohta, pvm
 • tutkimuksen siirtäminen, uusi pvm
 • vaarallisuusarvion valmistumisajankohta, pvm
 • vaarallisuusarvion lopputulos (onko henkilöä pidettävä lain tarkoittamalla tavalla erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle)
 • THL:n lausunto (pidettävä/ei pidettävä vaarallisena; TAI välipäätös)
 • vaarallisuusarvion diagnoosit
 • Hovioikeuden ratkaisu (tuomioistuimen nimi, päätöksen pvm, päätöksen nro, päätöksen sisältö)

 Hoidon tarpeen arvio (MTL 21§, 22§)

 • tutkimuksen määrännyt tuomioistuin
 • tuomioistuimen diaarinumero
 • tuomio (pvm, tuomion numero, rikosnimike)
 • lautakuntakäsittelyn pvm
 • THL:n lausunto (tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset täyttyvät/ eivät täyty MTL 8 § tai kehitysvammaisista annetun lain 32 § nojalla), hoitoonmääräämispäätös / asiakirjojen perusteella ei voi lausua + päätös sairaalatutkimuksesta)
 • tutkimuspaikka
 • tutkimuksen alkamisajankohta, pvm
 • tutkimuksen siirtäminen, uusi pvm
 • tutkimuksen keskeyttäminen, pvm
 • tutkimuksen jatkaminen, pvm (+ mahdollisesti uusi tutkimuspaikka)
 • sairaalan lausunnon valmistumisajankohta, pvm
 • sairaalan lausunto
 • THL:n lausunto (tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset täyttyvät/ eivät täyty MTL 8 § tai kehitysvammaisista annetun lain 32 § nojalla) + hoitoonmääräämispäätös

Hoitoseuraamuksen siirto kotimaahan (MTL 4b luku 22p§-22t§)

 • 1. lautakuntakäsittelyn pvm ja päätös
 • 2. lautakuntakäsittelyn pvm ja päätös

Hoitoseuraamuksen siirto Suomeen (MTL 4b luku 22l§-22o§)

 • muu huomioon otettava asia
 • oikeusministeriön lausuntopyynnön pvm
 • oikeusministeriön lausuntopyynnön (diaari)numero
 • THL:n lausunto oikeusministeriölle
 • valtion mielisairaala, johon sijoitetaan
 • pvm, jona toimitetaan sairaalaan
 • sairaalan lausunto hoidon tarpeesta
 • THL:n lausunto (tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset täyttyvät/ eivät täyty MTL 8§.n tai kehitysvammaisista annetun lain 32§ nojalla + hoitoonmääräämispäätös)

Siirrot oikeuspsykiatrisen hoidon tai kehitysvammaisten erityishuollon aikana

 • vastaanottavan sairaalan tai laitoksen nimi
 • siirron pvm

Muutoksenhaku

 • valitusviranomaisen nimi
 • muutoksenhakuun liittyvän lausuntopyynnön pvm
 • muutoksenhakuun liittyvän lausuntopyynnön diaarinumero
 • muutoksenhakuun liittyvän lausuntopyynnön määräpäivä
 • THL:n lausunnon pvm
 • asian ratkaisu (valitusviranomainen, pvm, diaarinumero, päätös lyhyesti)

Valvonta-aika (MTL 18a§)

 • päätös (päästetään/ei päästetä valvonta-ajalle, valvova yksikkö, myönnetyn valvonta-ajan päättymisen pvm + mahdollinen lisäehto)

Hoidon jatkaminen tietyissä erityistilanteissa (MTL 17 b-d §)

 • päätös (oikeuspsykiatrista hoitoa jatketaan / oikeuspsykiatrinen hoito päättyy)

Hoidon lopettamisen vahvistaminen (MTL 17§)

 • päätös (vahvistetaan päätös / ei vahvisteta päätöstä + määrätään hoitoon (+ päästetään valvonta-ajalle) / välipäätös)