Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat päätöksillään ja toimillaan monin tavoin tukea asukkaidensa ja yhteisöjensä mielenterveyttä. Kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla on myös vaikutusta asukkaiden mielenterveyteen, vaikkei päätös tai toimenpide suoraan mielenterveyttä koskisikaan. Siksi osana eri hallinnontasojen suunnittelua ja päätöksentekoa tulisi tehdä mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja lisätä ymmärrystä suunnitteilla olevan päätöksen tai toimenpiteen vaikutuksista yksilön ja yhteisön mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin.

Tällä sivulla esitellään erilaisten päätösten mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointia (MIVA). Mielenterveysvaikutusten arvioinnissa pyritään ennakoimaan toimenpiteiden tai päätösten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Sivulta löydät muun muassa esimerkkejä erilaisista mielenterveysvaikutuksista ja hyvän ennakkoarvioinnin tunnusmerkeistä. Lisäksi löydät lisätukea mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin tekemiseen erilaisten tietolinkkien kautta.

Tukea mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin

Blogit

Lisätietoa

Pia Solin
johtava asiantuntija
sähköposti: [email protected]

Nina Tamminen
erityisasiantuntija
sähköposti: [email protected]

Johanna Cresswell-Smith
erityisasiantuntija
sähköposti: [email protected]

Muualla verkossa

Tukea mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin järjestöille 

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön -hanke Mieli ry

Verkkokurssi mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnista

Mielenterveysvaikutusten arviointi -verkkokurssi Mieli ry