Mielenterveysverkostot

Yleisö kuuntelee luentoa hymyillen.

Mielenterveysjohtamista tarvitaan valtakunnallisesti, alueilla ja kunnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Mielenterveysjohtamista tukemaan perustettu kansallisia verkostoja. Toimijoiden on verkostoiduttava yli hallinnollisten rajojen, sillä mielenterveyttä, kuten hyvinvointia ja terveyttä laajemminkin, rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Pitkäjänteinen mielenterveyden edistäminen edellyttää päämäärätietoista, tavoitteellista, vaikuttaviin interventioihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa työtä, jolla on riittävät resurssit. Mielenterveys on huomioitava kaikessa johtamisessa.

Mielenterveyspalveluja ohjataan ja johdetaan suunnitelmallisesti kokonaisuutena eri toimijoiden kesken. Hyvä mielenterveysjohtaminen tarkastelee myös päihde- ja riippuvuusilmiöitä laajasti ehkäisevän työn sekä hoidon, kuntoutuksen ja haittojen vähentämisen näkökulmasta. Palvelujärjestelmässä toimintoja täytyy sovittaa yhteen yhteistoiminnallisesti.

Valtakunnan tasolla hyvä mielenterveysjohtaminen tarkoittaa mielenterveyteen liittyvän lainsäädännön, ohjauksen ja laadunvalvonnan pitämistä ajan tasalla. Tässä käytetään uusinta tietoa ja ymmärrystä. Tietoa kehittämistarpeista sekä palautetta kehittämistyöstä saadaan käytännön toimijoilta.