Mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Mielenterveyden edistämisellä voi olla yhteisön positiivisen mielenterveyden lisäämisen kautta myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus.

Mielenterveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä on kehitetty eri ikäryhmille. 
Mielenterveyden edistämisen hyvät käytännöt

Mielenterveyttä edistetään

 1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
 2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
 3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielen hyvinvointi rakentuu kaikkien arjessa: yksilön, yhteisön sekä yhteiskunnan ja rakenteiden tasolla.

Hyvään mielenterveyteen kuuluu

 • hyvä itsetunto
 • elämänhallinnan tunne
 • optimismi
 • mielekäs toiminta
 • kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita
 • taito kohdata vastoinkäymisiä.

Mielenterveyttä edistäviä tekijöitä vahvistetaan

 • lisäämällä yksilön tai yhteisön sietokykyä ja joustavuutta
 • kehittämällä selviytymistaitoja
 • parantamalla elämänlaatua ja tyytyväisyyttä
 • tukemalla hyvää itsetuntoa ja hyvinvoinnin tunnetta
 • noudattamalla terveellisiä elintapoja
 • lisäämällä sosiaalista tukea
 • vahvistamalla fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja psyykkisen terveyden tasapainoa
 • lisäämällä taloudellista turvallisuutta
 • luomalla tukea antavat asumisolosuhteet ja elinympäristö.

Alla oleva kuva havainnollistaa, miten monet eri tekijät eri tasoilla vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja missä mielenterveyden edistämisen toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa.

Mielen hyvinvointiin vaikutetaan yksilön, perheen ja yhteisön tasoilla.

Mielenterveyttä voidaan edistää lukuisilla erilaisilla tavoilla. Mielenterveyden edistämisen hyviä käytäntöjä kuvataan erillisellä alasivulla. Toimintaympäristöinä ovat lapset ja nuoret, aikuiset ja ikääntyneet.
Mielenterveyden edistämisen hyvät käytännöt

Julkaisuja

Mielen hyvinvoinnin edistäminen osaksi kunnan strategiaa
Kestävä ja kilpailukykyinen tietoyhteiskunta rakentuu hyvälle mielenterveydelle, jota tuetaan kaikissa ympäristöissä ja kaikilla aloilla.

Toimintamalleja mielenterveysosaamisen vahvistamiseen kunnissa : Mielenterveysstrategian hankekokonaisuuden tuloksia (2021-2023)

Muualla palvelussa

Mielen hyvinvointi kriisiaikana 

Kuuntele THL:n kehittämispäällikkö Pia Solinin haastattelu, jossa hän kertoo mielenterveyden ylläpidosta: Ota ”minilomia” eli rauhoittumisen hetkiä kiireisen arjen keskellä.

 

Mielenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, taloja ja puita.

Kansallinen mielenterveysstrategia

Muualla verkossa

Mielenterveystalo
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. ​​

Promoting and Protecting Mental Health (ProMenPol) -hankkeessa luotiin yli 450 mielenterveyden edistämisen työkalua. Tietokanta sisältää yli 100 suomenkielistä työkalua.
ProMenPol -hanke