Förhandsbedömning av konsekvenser för psykisk hälsa

Genom sina beslut och resulterande åtgärder kan kommunerna och välfärdsområdena stödja invånarnas psykiska hälsa på många sätt. Beslut inom alla förvaltningsområden påverkar invånarnas psykiska hälsa, även indirekta beslut eller åtgärder som inte direkt berör psykisk hälsa. Därför bör planeringen och beslutsfattandet innehålla en förhandsbedömning av konsekvenserna för den psykiska hälsan på olika förvaltningsnivåer. Syftet med bedömningen är att producera information som ökar förståelsen för beslutets eller åtgärdens inverkan på individens och gemenskapens psykiska hälsa.

På den här sidan presenteras ett verktyg för förhandsbedömning av konsekvenserna av olika beslut för psykisk hälsa (s.k. MIVA-bedömning). Vid bedömningen strävar man efter att förutse beslutets eller åtgärdens positiva och negativa konsekvenser för invånarnas psykiska hälsa. På sidan hittar du bland annat exempel på olika konsekvenser och kännetecken för en bra förhandsbedömning. Via länkarna hittar du ytterligare stödmaterial för att genomföra en MIVA-bedömning.