Eettisyys itsemääräämisoikeuden rajoittamisessa -verkosto

Pakon käytön vähentämisen verkosto on nyt ERA-verkosto (eettisyys itsemääräämisoikeuden rajoittamisessa). Verkoston nimenmuutos liittyy verkoston toiminnan kehittämiseen. Nimen muuttuminen ei vaikuta verkoston perustehtävään eli pakon käytön vähentämiseen. Pakon käytön vähentäminen on mainittu mielenterveysstrategiassa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä mielenterveysoikeuksien vahvistamisessa.
Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 (Valtioneuvosto.fi)

Päämäärä ja toiminta 

Verkosto on tahdosta riippumattomassa hoidossa toteutettavan pakon käytön vähentämisen keskeinen kansallinen toimija. Toiminta keskittyy psykiatrisessa hoidossa tapahtuvaan 

 • itsemääräämisoikeuden rajoittamisen eettisyyteen ja sen laadun parantamiseen, 
 • pakon käytöstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen sekä 
 • potilas- ja työturvallisuuden lisäämiseen.

ERA-verkosto on psykiatrisen hoidon moniammatillinen asiantuntijaverkosto. Verkostossa on lähihoitajia, sairaanhoitajia, lähiesihenkilöitä, ylihoitajia, lääkäreitä, tutkijoita ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivia. Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa verkostokokouksessa. Tämän lisäksi pidetään tarvittaessa työpajoja ja tapaamisia etäkokouksina. 

Visio ja arvot

Visio on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava asiantuntijaverkosto, joka luo ja kehittää kansallisia käytäntöjä eettisesti kestävään pakon käytön vähentämiseen Suomen psykiatrisissa sairaaloissa. Verkoston toimintaa ohjaavat potilaslähtöisyys, avoimuus ja vastuullisuus.

Strategiset painopisteet

1. Näyttöön perustuvan tiedon jalkauttaminen käytäntöön

 • kansainvälisten linjauksien, suosituksien ja tieteellisten julkaisujen seuraaminen
 • säännöllinen ja aktiivinen julkaisutoiminta (seuraava julkaisu kansallisista eristämisen ja sitomisen laatukriteereistä julkaistaan vuonna 2024)
 • kouluttaminen (vuosittaiset verkostopäivät ja konsultaatio hyvinvointialueille ja organisaatioille)

2. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen

 • alueellisten toimintamallien jakaminen ja kehittäminen 
 • kokemusasiantuntijoiden osallisuuden vahvistaminen verkoston toiminnassa

3. Pakon käytön kansallisen tilanteen seuraaminen, analysointi ja tuloksiin reagointi

 • vertailukelpoisen tilastotiedon tuotannon edistäminen 
 • yhteistyö oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa
 • blogit, mielipidekirjoitukset 

4. Kumppanuuksien kehittäminen

 • alueellisesti kattava toiminta, joka tarkoittaa edustajia verkostossa jokaiselta hyvinvointialueelta ja organisaatiosta, joissa toteutetaan mielenterveyslainmukaista tahdosta riippumatonta hoitoa
 • tiivis yhteistyö THL:n kanssa
 • yhteistyö valvovien viranomaisten kanssa

Verkostoon kuuluvat hyvinvointialueet ja organisaatiot

HUS
Pirkanmaan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Ahvenanmaan (ÅHS) psykiatrinen osasto
Niuvanniemen sairaala
Vanhan Vaasan sairaala
Vankiterveydenhuolto
Turun yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteyshenkilöt

Maiju Björkqvist
TtK, sh. AMK (jäsenasiat, tiedustelut) 
[email protected]

Mikko Korte
sh. YAMK
[email protected]

Tarja Tammentie-Saren
TtT
[email protected]

Julkaisu

Makkonen, Pekka ym. (2016) Pakon käytön vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisessa hoidossa. Linkki toiselle sivustolle Avautuu uudessa välilehdessä THL Työpaperi : 2016_035

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

HOTUS näyttövinkki 3/2022 (pdf 153 kt)
Millainen on hoitotyöntekijöiden asenne mielenterveyspotilaiden fyysistä rajoittamista kohtaan ja miten rajoitusten käyttöä voidaan vähentää? 

Laukkanen, Emilia ym. (2021) Suomen psykiatriset eristystilat. Tutkimuksesta tiiviisti : 2021_031