Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Arvioitaviin alueisiin kuuluu 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

THL:n arviointi perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 30 §).
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Finlex)

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö hyödyntävät THL:n asiantuntija-arvioita sote-järjestämislain mukaisissa neuvotteluissa, joita ne käyvät hyvinvointialueiden kanssa vuosittain. Asiantuntija-arvioita voi hyödyntää myös sosiaali- ja terveydenhuollon yleisessä ohjauksessa sekä hyvinvointialueiden oman toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lue uusimmat asiantuntija-arviot

THL julkaisee vuotta 2023 ja osin vuotta 2024 tarkastelevat asiantuntija-arviot tiistaina 29.10. 

Valtakunnallinen asiantuntija-arvio ja hyvinvointialueittaiset asiantuntija-arviot julkaistiin edellisen kerran lokakuussa 2023. Asiantuntija-arvioissa tarkasteltiin hyvinvointialueiden järjestämistehtävän käynnistymisvaihetta ja uudistusten etenemistä. Arvioinnissa hyödynnetyt tiedot olivat pääosin vuosilta 2022 ja 2023. Lisäksi THL julkaisi marraskuussa 2023 ensimmäistä kertaa yhteistyöalueittaisen asiantuntija-arvion.

Valtakunnallinen asiantuntija-arvio on luettavissa myös ruotsin- ja englanninkielisenä.  Kaksikielisten hyvinvointialueiden asiantuntija-arviot ovat luettavissa myös ruotsinkielisenä ja Lapin hyvinvointialueen asiantuntija-arvion johtopäätökset-osio on luettavissa kolmella saamen kielellä.  

Valtakunnallinen asiantuntija-arvio

Hyvinvointialueittaiset asiantuntija-arviot

Hyvinvointialueet Etelä-Suomen yhteistyöalueella

Hyvinvointialueet Itä-Suomen yhteistyöalueella

Hyvinvointialueet Sisä-Suomen yhteistyöalueella

Hyvinvointialueet Länsi-Suomen yhteistyöalueella

Hyvinvointialueet Pohjois-Suomen yhteistyöalueella

Lokakuussa 2023 julkaistut valtakunnallinen asiantuntija-arvio ja hyvinvointialuekohtaiset asiantuntija-arviot käsittelevät seuraavia aiheita:

  • väestö ja väestön palvelutarve
  • hyvinvointialueen toiminnallinen rakentuminen
  • henkilöstön saatavuus ja riittävyys
  • sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, rahoitus ja investoinnit
  • palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, henkilöstön riittävyyttä ja talouden hallintaa edistävät toimenpiteet

Yhteistyöalueittainen asiantuntija-arvio 

Lue lisää arvioinneista

Lisätietoja

Nina Knape
arviointijohtaja, tiimipäällikkö
puh. 029 524 7683
[email protected]