Terveys- ja sosiaalipalvelujen yksikkökustannukset

THL:n julkaisemissa yksikkökustannusraporteissa esitellään yleisimpien terveys- ja sosiaalipalvelujen yksikkökustannukset.

Yksikkökustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pääosin kokonaiskustannuksista laskettuja keskimääräisiä kustannuksia. Yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti niin sanottuja bruttokustannuksia eli ne sisältävät myös yleiskustannukset ja asiakkaiden maksuosuudet.

Vuoden 2017 tietoja koskeva raportti on viides terveyspalvelujen yksikkökustannuksia kuvaava ja kolmas sosiaalipalvelujen yksikkökustannuksia kuvaava raportti Suomessa. Raportissa esitellään palveluryhmittäin yksikkökustannukset sekä niiden arvioimisessa käytetyt tietolähteet ja menetelmät.

Raportissa esitettyjä yksikkökustannuksia suositellaan käytettävän terveyden- ja sosiaalihuollon taloudellisissa arvioinneissa, sillä yhtenäisten yksikkökustannusten käyttö helpottaa eri arviointien keskinäistä vertailua ja vähentää kustannustiedon hankkimiseen ja laskentaan liittyvää päällekkäistä työtä.

Raportissa esitettyjä yksikkökustannuksia käytetään kansallisina yksikkökustannuksina, joten niitä ei voi hyödyntää alueellisissa vertailuissa eikä kustannusten analysoinnissa yksittäisen organisaation näkökulmasta.

Kehitystyö yksikkökustannusten laskemiseksi

THL tekee kehittämistyötä yksikkökustannusten laskemiseksi kansallisesta aineistosta osana talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen (TAHTO) tietokantakehitystä.

Kehitystyön tarkoituksena on tuottaa yhdistetystä toiminnan ja talouden aineistosta yksikkökustannustietoja perustuen Valtiokonttorille tuotettuihin palveluluokka- ja kunta-, kuntayhtymä sekä hyvinvointialuekohtaisiin taloustietoihin ja THL:n keräämiin rekisteriaineistoihin.

THL on laskenut ensimmäiset yksikkökustannukset kansallisista rekisteriaineistoista valituille sosiaalihuollon sekä terveyspalvelujen palvelutapahtumille yksikkökustannuslaskentamallin kehittämiseksi. Työtä jatketaan vuoden 2024 puolella, jolloin yksikkökustannuslaskentaa laajennetaan ja täydennetään.

Pilotissa yksikkökustannukset on laskettu tuottajittain, mutta tiedot julkaistaan koko maan tasolla keskiarvona. Otos alustavista tuloksista on nähtävillä THL:n sivuilla.

Lisätietoja

Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2017

TAHTO-projekti

Merja Kemppainen
kehittämispäällikkö
[email protected]

Yksikkökustannukset

Satu Kapiainen
kehittämispäällikkö
[email protected]