Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää kansallista terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Luokituksen sisältämiä toimenpidekoodeja käytetään potilasasiakirjoja laadittaessa ja niillä kuvataan toiminnan sisältöä. Luokitus on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Toimenpideluokitus tukee toissijaisesti myös muita käyttötarkoituksia.

  • Julkisessa suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.
  • Kuntaliitto julkaisee vuosittain kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon.
  • Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot sisältyvät lääkärien virkaehtosopimukseen.
  • Kansaneläkelaitos käyttää luokitusta korvauskäytännössään soveltuvin osin.
  • THL pitää yllä toimenpideluokitusta koodistopalvelimella. Lisäksi ylläpidetään toimenpiteiden vaativuusluokkaa, jota julkisessa suun terveydenhuollossa käytetään pääosin asiakasmaksujen perusteena.

Toimenpideluokituksen kehittäminen

Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksella on yhteys Potilastiedon arkiston tietosisältöihin. Toimenpideluokitus koostuu suun terveydenhuollon alakohtaisista koodeista. Nykyiset toimenpidekoodit päivittävät hampaiden ja suun alueen nykytilaa (status). Seuraavaksi otetaan käyttöön protetiikan koodit kattavasti.

Suun terveydenhuollon toimenpidekoodit

Kirjaamisen ohjeita

Palaute ja kehittämisehdotukset

koodistopalvelu(at)thl.fi

Ulla Harjunmaa
ylihammaslääkäri
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Hanna-Leena Saarela
asiantuntijalääkäri
etunimi.sukunimi(at)thl.fi