Mun- och tandvård

Åtgärdsklassifikationen för munhälsovården

Åtgärdsklassifikationen för munhälsovården är en del av den nationella åtgärdsklassifikation inom hälso- och sjukvården som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller. Åtgärdskoderna i klassifikationen används vid upprättandet av patientjournaler och de beskriver verksamhetens innehåll. Klassifikationen används inom både den offentliga och privata sektorn.

Åtgärdsklassifikationen stöder i andra hand även andra användningsändamål.

  • Klientavgifterna för offentliga mun- och tandvårdstjänster är med stöd av 9 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) bundna till åtgärdsklassifikationen för munhälsovård.
  • Kommunförbundet publicerar årligen en motsvarighetsförteckning över sambanden mellan de kliniska åtgärderna och klientavgifterna.
  • Åtgärdsarvoden till hälsocentralernas tandläkare och sjukhustandläkare ingår i läkarnas tjänstekollektivavtal.
  • Folkpensionsanstalten använder klassifikationen i sin ersättningspraxis i tillämpliga delar.
  • Institutet för hälsa och välfärd THL upprätthåller åtgärdsklassifikationen på kodservern. Dessutom upprätthålls en svårighetsklass för åtgärderna, och inom den offentliga mun- och tandvården används i huvudsak den här svårighetsklassen som grund för klientavgifterna.

Utvecklande av åtgärdsklassifikationen

Åtgärdsklassifikationen för munhälsovården hänger samman med datainnehållet i Patientdataarkivet. Åtgärdsklassifikationen består av områdesspecifika koder för mun- och tandvården. De nuvarande åtgärdskoderna uppdaterar tändernas och munnens nuläge (status). Därefter tas protetikkoderna i bruk på ett heltäckande sätt.

Åtgärdskoder för munhälsovård

Anvisningar för dokumentation

Respons och utvecklingsförslag

koodistopalvelu(at)thl.fi

Ulla Harjunmaa
övertandläkare
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Hanna-Leena Saarela
sakkunnig läkare
fornamn.efternamn(at)thl.fi