SNOMED CT

SNOMED CT on  kansainvälinen termistö, joka on tarkoitettu terveydenhuollossa syntyvän tiedon rakenteistamiseen.

SNOMED CT palvelee tiedon hakua, tiedon tilastollista käyttöä ja eri tietojärjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Termistössä on

 • lääketieteen, hoitotyön, palvelujen organisoinnin ja potilashallinnon käsitteitä ja termejä
 • kuvaukset käsitteiden välisistä hierarkioista

Termistöä ylläpitää SNOMED International, joka on kansainvälinen terveydenhuollon termien standardointijärjestö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos edustaa Suomea järjestössä ja toimii kansallisena jakelukeskuksena.

SNOMED International

Mitä hyötyä SNOMED CT:stä on?

SNOMED CT:n käyttö vahvistaa

 • hoitoprosessien vakiointia ja laatua
 • potilas- ja tautiryhmäkohtaista laadunseurantaa
 • patologis-anatomisten diagnoosien yhtenäisyyttä
 • biopankkien tietohakuja
 • kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmien käyttökelpoisuutta
 • Suomessa kehitettävien potilas- ja asiakastietojärjestelmien kansallista ja kansainvälistä yhteensopivuutta
 • rajat ylittävien terveyspalvelujen tiedon siirtoa EU-maissa

Termistön käyttöönotosta hyötyvät

 • tietojärjestelmätoimittajat
 • terveydenhuollon organisaatiot
 • tutkijaryhmät
 • asiantuntijat

SNOMED CT -käyttöoikeuden hankkiminen

SNOMED CT -termistön käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätietoja

Juha Mykkänen
Johtava asiantuntija
[email protected]

Mikko Härkönen
Projektipäällikkö
[email protected]

SUOMENKIELINEN OPINTOMATERIAALI

Terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytys kansainväliseen SNOMED CT-termistöön Itä-Suomen yliopisto / verkko-opetus: 

SNOMED CT peruskurssi (uef.fi)

SNOMED CT -SEMINAARIEN MATERIAALIT