Tietomääritykset

Tietomäärityksillä kuvataan, mitä tietoja ja missä muodossa rakenteisesti tulee kirjata. Rakenteinen tieto on edellytys kaikkeen tiedon jalostuneeseen hyödyntämiseen. Kansalliset tietomääritykset varmistavat, että eri organisaatioissa ja eri yhteyksissä kirjatut tiedot ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia.


Mikä on tietomääritys? 

Tietomääritys kuvaa tietyn asiakokonaisuuden rakenteen ja sen erityyppiset osat. Tietomääritys tarvitaan tilanteissa, joissa tietoa tallennetaan tietojärjestelmään tai siirretään tietojärjestelmien välillä.

Yhdenmukaisten tietomääritysten käyttö ja hyödyt

Kansallisten tietomääritysten avulla käsitteet ja tietorakenteet kuvataan keskitetysti niin, että

 • määrittelyt ovat vapaasti eri toimijoiden käytettävissä
 • samoilla käsitteillä ja termeillä tarkoitetaan samoja asioita
 • samassa tilanteessa kirjataan samat asiat
 • samasta asiasta kirjataan samat tiedot
 • samasta asiasta tiedot kirjataan samalla rakenteella käyttäen samoja yksiköitä, luokituksia ja koodistoja

Kansallisesti julkaistavat tietomääritykset koordinoivat yhtenäistä tapaa kirjata vertailukelpoista rakenteista tietoa. Tietoa voidaan siten hyödyntää eri tarkoituksiin: 

 • tieteellisissä tutkimuksissa
 • hoitokäytäntöjen arvioinnissa ja kehittämisessä
 • päätöksenteon tuen järjestelmissä
 • taloushallinnossa
 • tiedonhallinnan kehittämisessä
 • toiminnan ohjauksessa ja tiedolla johtamisessa
 • valtakunnallisessa tilastoinnissa palveluiden vertailussa

THL laatii kansalliset tietomääritykset 

THL:n tehtävänä on jakaa kansallisesti yhtenäiset tietorakenteet, joita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät tarvitsevat. Koodistopalvelu hyödyntää jakelualustana tällä hetkellä koodistopalvelinta sekä Termeta- ja  Sosmeta-palvelua. Sanastot jaetaan sotesanastot.fi-palvelussa.

Jakelualustat 

Koodistopalvelimella jaettavat tietosisältömäärittelyt, koodistot ja luokitukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden palvelujen ensisijaisessa kirjaamiskäytössä olevista suomalaisista ja kansainvälisistä rakenteista. Koodistopalvelu huolehtii tietorakenteiden laadusta, kehittämisestä ja ylläpidosta.

Ketkä hyötyvät tietomäärityksistä?

Koodistopalvelimella julkaistut yhtenäiset tietorakenteet ovat käytettävissä eri tietojärjestelmätoimittajille vaivattomasti: asiakas- ja potilastietojärjestelmät voidaan liittää koodistopalvelimeen siten, että päivitykset sujuvat lähes automaattisesti.

Kun tietojärjestelmätoimittajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot käyttävät valmiita tietorakenteita, sanastoja, termistöjä, luokituksia, koodistoja, standardeja ja rajapintamäärityksiä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä, syntyy valtakunnallisesti yhteentoimiva järjestelmä kansalaisten palvelemiseksi.

Tietomääritykset hyödyttävät kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vaiheissa. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät tietomäärityksistä laajasti tiedon syntymisen vaiheissa. Mitä tarkemmin tietomäärityksiä noudatetaan, sitä vähemmän tarvitaan täydennyksiä ja jälkikäteiskorjauksia.

Tietomäärityksistä hyötyvät seuraavien asioiden parissa työskentelevät:

 • Asiakas- ja potilastiedon kirjaaminen
 • Tietojärjestelmien kehittäminen
 • Palvelujärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen, tietojen toimitus toisiokäyttötarkoituksiin
 • Alueiden tieto- ja palvelujärjestelmien yhteensovittaminen
 • Tietojärjestelmien hankinta
 • Eri tietoprosessin vaiheiden välinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen
 • Tiedonhankinta
 • Rekisterin ylläpito
 • Tilastointi
 • Tiedon käsittely, analyysi ja jakelu alkuperäisiin ja uusiin tarkoituksiin