Jakelualustat

THL:n tehtävä on kehittää ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä ja palveluissa käytettäviä tietorakenteita. Yhtenäiset tietorakenteet luovat pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle.

THL jakaa kansallisesti yhtenäisiä tietorakenteita eri jakelualustoillaan.

Tietojärjestelmiä kehittävät ja valmistavat toimijat voivat hyödyntää suomalaiseen toimintaympäristöön määriteltyjä ja laadunvarmistusprosessilla varmistettuja tietorakenteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjien on hyvä tukeutua kansallisiin rakenteisiin ja sanastoihin, koska se varmistaa esimerkiksi laadukkaan kirjaamisen sekä tiedollajohtamisen.

Tutustu jakelualustoihin

Sosiaali- ja terveydenhuollon koodistot ja luokitukset.
Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelu.
Terveydenhuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan sanasto.