Hallintopäätökset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päättää THL-laissa (2008/668) tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden perusteella toteutettavista

  • uusista tiedonkeruista sekä
  • tiedonkeruiden laajentamisesta,
  • niiden antamisessa noudatettavista määräajoista ja
  • menettelytavoista sekä
  • tiedonantajille toimitettavista palautetiedoista.

Hallintopäätöksiä  sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta

2024

Päätös joukkotarkastusrekisterin tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös syöpärekisterin tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös sosiaali- ja kriisipäivystyksen tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

2023

Päätös toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös lastensuojelun avohuollon palveluita koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös näkövammarekisteriä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

2022

Päätös RAI-arviointitietoa koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan toimitettavia tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös lastensuojelun henkilöstömitoitusta koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös lastensuojelun käsittelyaikoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös sosiaalihuollon tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös Kanta-palveluihin kuuluvia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Päätös ensihoitopalvelun tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

2021

Päätös Kanta-palveluihin kuuluvia Potilastiedon arkiston tietoja koskevasta
tiedonantovelvollisuudesta