Föreskrifter och specifikationer

Kvinna som tittar på mappen

De väsentliga kraven på informationssystem och informationshanteringslösningar harmoniseras på nationell nivå. Harmoniseringen och föreskrifterna i anslutning till den gäller lösningarnas funktion, interoperabilitet och informationssäkerhet. 
Läs mer om föreskrifterna 

Harmoniseringen kräver väl genomtänkta och motiverade specifikationer, anvisningar eller modeller samt omläggning och förnyelse av det praktiska arbetet, datastrukturerna och informationssystemlösningarna.