OID-yksilöintitunnukset

ISO OID-yksilöintitunnus on kansainvälisesti käytössä oleva, vain yhteen objektiin liitettävä numeroarvo, joka yksilöi kyseisen objektin yksiselitteisesti ISO:lle varatussa yksilöintijärjestelmässä. Yksilöintitunnuksia käytetään muun muassa organisaatioiden, koodistojen, asiakirjojen ja ohjelmistojen yksilöinnissä. OID-yksilöintimenettely on tarpeen esimerkiksi sähköisessä tiedonsiirrossa ja arkistoinnissa.

Mäkelä, Matti & Lehtonen, Jari (2011) ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Oppaassa kuvataan periaatteet, joilla ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä.

Uuden tietorakenteen OID

Kun uusi tietorakenne viedään koodistopalvelimelle, on kyseessä tietorakenteen ensimmäinen versio. Tietorakenteiden versioinnissa ei käytetä version järjestysnumeroa, vaan käyttöönottovuosilukua. Tietorakenteen OID-yksilöintitunnuksen neljä viimeistä numeroa ovat version käyttöönoton vuosiluku.

Mikäli tietorakennetta päivitetään siten, että siihen kohdistuu vain koodiarvojen lisäyksiä ja poistoja, pysyy versionumero samana. Jos tietorakenteen sisältö- ja tietokenttärakenne muuttuvat tai tapahtuu erityisen runsaasti yksittäisten koodien muutoksia, saa tietorakenne uuden versionumeron.

Jos kyseessä on tilanne, jossa ei ole itsestään selvää ovatko tietorakenteelle tehdyt muutokset niin laajoja, että sille on annettava uusi versionumero, kysymys ratkaistaan THL:n koodistopalveluryhmässä ennen viranomaispäätöstä julkaisemisesta.

Tietorakenteen OID-yksilöintitunnuksessa oleva vuosiluku on version hyväksymisvuosi, ei tieto viimeisimmästä päivityksestä. Päivityksen ajankohdan näkee kunkin tietorakenteen koodistopalvelimella olevista selitetiedoista. Lisäksi yksittäisistä koodeista näkee kunkin koodin voimassaoloajan.

Lisätietoja

koodistopalvelu(at)thl.fi

Muualla palvelussa

Kun tarvitset OID-koodin Kelan liittymishakemusta ja potilastietojärjestelmää varten, lue ohje Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017 (pdf 1 Mt)