SOTE-organisaatio­rekisteri

SOTE-organisaatiorekisteriin kootaan tiedot yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Rekisteröitymistä SOTE-organisaatiorekisteriin tarvitaan kaikista valtakunnallisiin Kanta-palveluihin liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä (palvelunantajat) ja toimintayksiköiden palveluyksiköistä (toimipaikat).

Rekisteriä käytetään resepti-, potilas- ja asiakasasiakirjojen tallentamiseen ja luovuttamiseen Reseptikeskuksesta, Potilastiedon arkistosta ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Rekisteriä hyödynnetään myös Kanta-palveluja käyttävien osapuolten tunnistamiseen.

SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja THL.

Siirry SOTE-organisaatiorekisteriin

SOTE-organisaatiorekisterin ohjeita

SOTE-organisaatiorekisterin tiedonkeruun tekninen ohje on tarkoitettu tietotekniselle ja hallinnolliselle henkilöstölle. Ohjeessa esitellään periaatteet ja käytännön menettelyt, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelimelle tuotettava organisaatiotieto muodostetaan ja toimitetaan yhdenmukaisella tavalla.

Ohjeessa on organisaatioyksiköiden tietokuvaukset, esimerkkejä ja muuta ohjeistusta. Ohjeistusta ylläpidetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Merkittävimmistä muutoksista tiedotetaan koodistopalvelutiedotteissa.

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot
Ohjeissa kuvataan, miten SOTE-organisaatiorekisterin tiedot kerätään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköistä. 

Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja itsenäisten ammatinharjoittajien IAH-koodistosta

Ohjeessa kuvataan, miten koodistopalvelimelta voi tarkistaa tietonsa mm. OID-koodin, tiedustella puuttuvia tietoja tai ilmoittaa muutoksista. Julkinen sektori päivittää tietonsa omatoimisesti. Yksityisen sektorin tiedot tulevat öisin automaattisiirtona Valviran Valveri-rekisteristä.  Tietoa reseptien uusimistoiminnoista ei kuitenkaan ylläpidetä Valveri-rekisterissä, joten näistä on aina erikseen ilmoitettava Koodistopalveluun.

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja IAH-koodistosta omiin tietojärjestelmiin -ohjeessa kerrotaan periaatteet, miten tietoja voidaan ladata koodistopalvelimelta joko ohjelmointirajapintoja (Web Services, XML/SOAP) tai tiedostojulkaisuja (XML, Excel, teksti) käyttäen.

Sosiaali- ja terveysyksiköiden merkitseminen SOTE-organisaatiorekisteriin

Ohjeessa neuvotaan, miten organisaatioyksikköjen tiedot merkitään rekisteriin sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluita tarjoaviksi toimijoiksi. SOTE-organisaatiorekisteriin on tätä tarkoitusta varten määritelty neljä tietokenttää (attribuuttia), joista kaksi on tarkoitettu toimintayksikkötason ja kaksi palveluyksikkötason tietojen merkitsemiseen.

Muualla palvelussa