Tekniset oppaat

Koodistopalvelun palvelukuvaus:

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu – palvelukuvaus versio 1.15 (pdf, 393 kt)

Koodistopalvelun tuottamat tekniset ohjeet ja oppaat

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa – Tekninen ohje valmistelijalle -opas.

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa – Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille. Kalliokuusi, Virpi & Eerola, Johanna (2014) Ohjaus 10/2014. Helsinki:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  • Julkaisu sisältää koodistojen valmistelussa ja päivittämisessä tarvittavat keskeiset kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet, joita noudatetaan Koodistopalvelussa. Julkaisu on tarkoitettu ensi sijassa koodistoista vastuussa oleville valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille.
  • Ohjetta voivat hyödyntää myös Koodistopalvelun johtoryhmän ja julkaisutoimikunnan asiantuntijat sekä muut koodistojen käsittelyprosesseissa mukana olevat asiantuntijat omassa työssään. Sisällön rajauksissa ja esitystavassa on pyritty ottamaan huomioon sekä koodistotyötä aloittavat että pidemmän kokemuksen omaavat asiantuntijat.

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa – Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Kalliokuusi, Virpi & Eerola, Johanna (2014)Ohjaus 10/2014. Helsinki:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kanta-välittäjärekisteriin liittymisohje

Ohje Kanta-välittäjärekisteriin liittymisestä (29.5.2023)

  • Ohje organisaatioille siitä, kuinka liittyä Kanta-välittäjärekisteriin.

ISO OID -yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet

  • Opas selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä.
  • Yksilöintimenettely on tarpeen muun muassa sähköisessä tiedonsiirrossa ja arkistoinnissa. Yksilöitäviä asioita ovat muun muassa koodistot, yritykset, yhteisöt, toimipaikat, asiakirjat, henkilöt ja tavarat. Tämä opas keskittyy yksilöinnin kansallisiin periaatteisiin sosiaali- ja terveysalalla.

SOTE-organisaatiorekisteri: tiedonkeruun tekninen ohje

SOTE-organisaatiorekisterin tekninen ohje (xls 403 kt)

  • THL - SOTE-organisaatiorekisterin tiedonkeruun tekninen ohje on tarkoitettu tietotekniselle ja hallinnolliselle henkilöstölle. Ohje on tarkoitettu ohjeistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelimelle tuotettavan tietoaineiston muodostamista ja toimittamista yhdenmukaisella tavalla.
  • Ohjeessa on organisaatioyksiköiden tietokuvaukset, esimerkkejä ja muuta ohjeistusta. Ohjeistusta ylläpidetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Merkittävimmistä muutoksista tiedotetaan koodistopalvelutiedotteissa.

SOTE-organisaatiorekisteri: Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot. Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta Koodistopalveluun

  • Ohje kuvaa, miten SOTE-organisaatiorekisterin tiedot kerätään terveydenhuollon yksiköistä.

Tietojärjestelmäintegraatio

Koodistopalvelun tiedonsiirron tekninen ohje V 2.2 (pdf 621 kt)

Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ja liittymisohje (kanta.fi)

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien integroinnin ohjeistus koodistopalveluun.