Rekisterinpitäjärekisteri

Rekisterinpitäjärekisterissä yksilöidään ja kuvataan terveydenhuollon potilasasiakirjojen rekisterinpitäjät ja arkistonmuodostajat ja yhdistetään ne niihin terveydenhuollon organisaatioihin, joissa asiakirjoja ja asiakirjojen merkintöjä tuotetaan. 

Muutokset Rekisterinpitäjärekisteriin ilmoitetaan Koodistopalveluun oheista Excel-mallipohjaa käyttäen (poikkeaa muodoltaan ja sisällöltään SOTE-organisaatiorekisterin vastaavasta).

Ohjeistus rekisterinpitäjärekisteri (xls 37 kt)