Väestön toimintakyky

Kuvituskuva: kaksi miestä metsäpolulla

THL seuraa säännöllisesti väestön terveyttä ja toimintakykyä. Seuranta kattaa lapset, nuoret sekä aikuis- ja ulkomailla syntyneen väestön.  

Väestötutkimukset ja rekisteriaineistot tuottavat monipuolista tietoa väestön toimintakyvyn tasosta, muutoksista ja kehitysnäkymistä. Niiden avulla saadaan myös tietoa tekijöistä, jotka ennustavat toimintakyvyn heikkenemistä.

Kansalliset ja alueelliset päätöksentekijät voivat hyödyntää tietoa väestön toimintakyvystä monin eri tavoin. Tiedon pohjalta voidaan suunnitella ja arvioida terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.

Tutkimustulokset ja rekisteriaineistot auttavat arvioimaan palvelujen tarvetta ja suuntaamaan voimavaroja oikein. Niiden avulla voidaan myös kehittää toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään koko väestön tai tiettyjen riskiryhmien toimintakyvyn heikkenemistä.

Muualla palvelussa

Hyvinvointi ja terveys (Lapset, nuoret ja perheet -aihesivusto)

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen sote-palvelut (Sote palveluiden johtaminen -aihesivusto)

Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen  (Ikääntyminen-aihesivusto)

Maahanmuuttajien toimintakyky (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto)

Mielenterveyden edistäminen (Mielenterveys -aihesivusto)

Kansallinen terveysindeksi 2019–2021 (Tilastot ja data -aihesivut)

Väestön terveys ja hyvinvointi: seuranta ja ennakointi (Tutkimus ja kehittäminen -aihesivusto)

Tuloksia eri verkkopalveluissa

FinLapset-kyselytutkimuksen tulokset (THL)

Kouluterveyskyselyn tulokset (THL)

TerveSuomi-tutkimuksen tulokset (THL)

MoniSuomi-tutkimuksen tulokset (THL)

Sotkanet - tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista

Move!-mittaustulokset (Opetushallitus) - tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä ja hyvinvoinnista