Hallinto

Hallinto-osio on tehty ensisijaisesti organisaatioiden hallinnon edustajia ja päätöksentekijöitä varten. Osio sisältää tietoa ja linkkejä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevista politiikkaohjelmista, lastensuojeluun liittyvistä kunnan velvoitteista, sekä työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista ja kelpoisuudesta.

Osioon on koottu tietoa myös lastensuojelun asiantuntija-avusta, ilmoitusvelvollisuudesta toiselle hyvinvointialueelle, lastensuojelulain mukaisista rekisteröintivelvollisuuksista ja muista vastaavista kuntaa velvoittavista huomion kohteeksi tulevista asioista. Sivuilla on suositus moniammatillisesta asiantuntijaryhmästä, jota kannattaa hyödyntää ryhmän toimintaa suunniteltaessa. Tietoa on lisäksi asiakastietojen käsittelystä lastensuojelussa (tiedon hankkiminen, luovuttaminen ja salassapito).

Hallinto-osion sisällöt

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta

MUUALLA PALVELUSSA