Kehitysvammalain muutokset 1.1.2023

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Erityishuoltopiirit purkautuivat ja kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueille. Tämä edellytti välttämättömiä muutoksia kehitysvammalakiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta HE 312/2022 (Eduskunta) 

Huomioi nämä kehitysvammalain muutokset

Kehitysvammalakia muutettiin, niin että se mahdollistaa erityishuollon tuottamisen kehitysvammapsykiatrian osastoilla sekä välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen näillä osastoilla. 

Lisäksi lakimuutokset turvaavat myös vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Asiakkaiden asema pysyy näissä muutoksissa ennallaan.
Lue lisää muistiosta: Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä (pdf 345 kt, Hyvil ja Kuntaliitto) 

Lakimuutoksilla säädettiin myös kahdesta erillisestä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmästä, jotka perustetaan erityshuollon johtoryhmien tilalle: 

  1. Päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä, joka tekee erityishuoltoa koskevia päätöksiä. Päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän jäseninä pitää olla vähintään kolme hyvinvointialueen viranhaltijaa. Asiantuntijaryhmässä tulee olla edustettuna lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus
  2. Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä, joka tekee tutkimuksia ja antaa lausuntoja sekä on asiakkaan tukena käytännön työskentelyssä. 

On tärkeää, että näissä asiantuntijaryhmissä ei ole samoja henkilöitä.  

Huom! Henkilöille, jotka saavat erityishuollon palveluita, on edelleen tehtävä erityishuolto-ohjelma.

Katso tarkemmin Vammaispalvelujen käsikirjasta:
•    Erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma
•    Uutinen: Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset vahvistettu