Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 2/2021

Nuori nainen ja mies seisovat pihalla.

Vastaa Vammaispalvelujen käsikirjan käyttäjäkyselyyn

Auta meitä kehittämään Vammaispalvelujen käsikirjaa entistä paremmin palvelevaksi! Osallistu käyttäjäkyselyyn 29.4.2021 mennessä. Kyselyn täyttäminen kestää 5-10 minuuttia. Vastanneiden kesken arvomme kolme Jokipiin Pellava-rullapyyhettä. Kiitos!

Osallistu käyttäjäkyselyyn

Vammaispalvelujen neuvottelupäivien tallenteet katsottavissa

Nainen pitää puheenvuoroa etäyhteydellä. Vieressä viittomakielen tulkki.

Jos et päässyt Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2021 -webinaariin, voit nyt käydä katsomassa striimin tallenteet käsikirjasta. 

Käsikirjasta löydät myös koosteuutisen päivien annista: "Kehittämisellä, lainsäädännöllä ja osallistumisen käytännöillä kohti henkilökohtaistuvia vammaispalveluja ja kestävää hyvinvointivaltiota."

Esitysten materiaalit 2021

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2021 -koosteuutinen

Henkilökohtaisen avun käyttäjien koronakyselyn tuloksia

Henkilökohtaista apua käyttäville vammaisille henkilöille toteutettiin vuodenvaihteessa kysely, jossa selvitettiin heidän koronaepidemian aikaisia kokemuksiaan. Kyselyyn saatiin 1025 vastausta.

Alustavien tulosten mukaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista raportoi yhteydenpidon ystäviin ja sukulaisiin vähentyneen, ja noin puolet koki, että perheen kanssa vietetty aika oli vähentynyt. Harrastuksiin osallistuminen oli puolestaan vähentynyt suurimmalla osalla vastaajista. Noin puolet vastaajista koki yksinäisyyden lisääntyneen, ja lähes kolmasosalla univaikeudet olivat lisääntyneet.

Lähes joka toinen vastaaja oli erittäin huolissaan läheisen ihmisen koronatartunnasta, ja runsas kolmannes koki paljon huolta omasta tartunnasta.

Kyselyn tuloksista koostuvan raportin ensimmäinen osa julkaistaan kevään aikana THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -sarjassa.  

Tutkimuksesta tiiviisti -sarjan julkaisut

ESR-hanke vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymisestä kriisitilanteissa

THL:ssä, Kehitysvammaliitossa ja Suomen Kuntaliitossa on käynnistynyt kaksivuotinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia poikkeus- ja kriisitilanteissa. Hankkeessa kehitetään ohjeita ja suunnitelmia sekä toimintamalleja kuntatason poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon.

Kehittämistyössä ovat mukana ulkomaalaistaustaiset ja vammaiset ihmiset, omaishoitajat, vammaisalan järjestöt ja Suomen Kuntaliiton asiantuntijaverkostot sekä palveluntuottajat.

Tutkimusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).  

Hankkeen sivut: Vammaisten ja ulkomaalais­taustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta

Yhteistyöhanke lähisuhdeväkivallasta

THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi on aloittanut Invalidiliiton ja Kynnys ry:n kanssa hankkeen, jossa selvitetään vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja siihen liittyviä syitä. Arvioinnin kohteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuus lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen näkökulmasta.

Hankkeessa tuotetaan ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla voidaan ehkäistä ja vähentää vammaisten ihmisten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa. Hanke päättyy 28.2.2022. 

Hankkeen sivut: Vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyys ja palvelujen saatavuus – määrällinen ja laadullinen tarkastelu   

Seuraava vammaispalvelulainsäädännön kuulemistilaisuus 19.4.2021

Nuoret miehet pelaavat koripalloa pyörätuolissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL  järjestävät yhteistyössä kevään 2021 aikana kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen. Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä. 

Seuraava kuulemistilaisuus pidetään 19.4.2021 klo 12–15. 

Tilaisuudessa aiheina ovat liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki. 

Linkit ja kommentointilomakkeet: Vammaispalvelulainsäädännön uudistus

Henkilökohtaisen budjetoinnin avoin tilaisuus 25.5.2021

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen logo


Kaikille avoin ajankohtaiskatsaus henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallin rakentamiseen järjestetään 25.5.2021 klo 14-16. Tilaisuudessa käsitellään henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallin rakentamisessa esiin nousseita kysymyksiä ja tähän mennessä tehtyä ratkaisuja. Ohjelma ja linkki ennakkokysymyksille tulee myöhemmin THL:n tapahtumakalenteriin.

THL:n tapahtumakalenteri

Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkosto 28.5.2021

Tervetuloa Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkostoon 28.5.2021 klo 9.30-12.00! 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluista kiinnostuneille, erityisesti ammattilaisille ja järjestöedustajille. Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Kuukausittaisten tilaisuuksien ohjelma sisältää vaihtuvan teeman lisäksi Suomen Kuntaliiton ja THL:n terveiset, sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaisia asioita, koronavirus ja vammaispalvelut -katsauksen sekä Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen kuulumiset.

Tilaisuuden järjestävät Suomen Kuntaliitto ja THL, ja siihen ei tarvitse ilmoittautua.

Maakunnallistuvat vammaispalvelut THL:n tapahtumakalenterissa

THL:n pohjoismainen webinaari: pandemian jälkeen tarvitaan osallistavaa ja yhdenvertaista jälleenrakennusta

Nainen kaupan teehyllyn ääressä pyörätuolissa.

Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki summasi koronapandemiaa ja vammaisjohtajuutta käsitelleen webinaarimme: ”Voimme yhdessä rakentaa pandemian jälkeen yhdenvertaisemman yhteiskunnan ja inklusiivisemman koulutusjärjestelmän. Ihmisoikeuksien puolustajien tulee pysyä esillä.” 

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät helmikuussa webinaarin “Building Back Better – Disability Leadership and the Way Forward”. Tilaisuus järjestettiin osana Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ja sen alaisen Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston toimintaa.

THL:n pohjoismainen webinaari: pandemian jälkeen tarvitaan osallistavaa ja yhdenvertaista jälleenrakennusta

Esitysten videotallenteet (englanniksi) 

Pohjoismainen kuurosokeusseminaari siirtyy syksyyn 2022

Pohjoismainen kuurosokeuteen keskittyvä seminaari "Today’s Knowledge for Tomorrow’s Actions – A Nordic Perspective on Deafblindness" joudutaan koronatilanteen vuoksi valitettavasti siirtämään syksyyn 2022.

THL:n ja Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen järjestämä seminaari oli alunperin tarkoitus pitää Tampereella tämän vuoden syyskuussa.

Today’s Knowledge for Tomorrow’s Actions – A Nordic Perspective on Deafblindness

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja starttasi

Mies katsoo matkapuhelinta ja istuu pyörätuolissa.

THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi on aloittanut vuoden alussa uuden blogisarjan vammaisuudesta ja yhteiskunnasta. Ensimmäisen kirjoituksen ovat laatineet THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin asiantuntija Rut Nordlund-Spiby ja Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Sanna Ahola aiheesta "Miten suojelemme toimintarajoitteisia lapsia ja nuoria väkivallalta?".

Toisen kirjoituksen "Pohjoismainen yhteistyö - jotta jokainen vammainen lapsi ja nuori olisi oman elämänsä pääosassa" ovat kirjoittaneet THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin asiantuntija Rut Nordlund-Spiby ja erikoissuunnittelija Minna Ahola.

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

Uusi julkaisu lasten ja nuorten osallisuudesta

Pohjoismaiselta hyvinvointikeskukselta (NVC) on ilmestynyt uusi julkaisu lasten ja nuorten osallisuudesta: "See, listen and include – Participation for children and young people with disabilities in the Nordic countries". 

See, listen and include – Participation for children and young people with disabilities in the Nordic countries (NVC) 

Kela: Kelan tulkkauspalvelussa muutoksia 1.4.2021 alkaen 

Kela tiedottaa, että osa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun palveluntuottajista ja tulkeista vaihtuu 1.4.2021 alkaen. Tiedot 1.4.2021 aloittavista palveluntuottajista on julkaistu kela.fissä.  Tiedot tuottajien käyttämistä etätulkkausohjelmistoista julkaistaan mahdollisimman pian.  

Kelan tulkkauspalveluiden palveluntuottajat 1.4.2021 alkaen (Kela)

Euroopan komissio: Tasa-arvon unioni - Euroopan komissio esittelee vammaisstrategian vuosiksi 2021–2030

Euroopan komissio tiedottaa esitelleensä kunnianhimoisen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategian vuosille 2021–2030. Strategian avulla on tarkoitus varmistaa vammaisten henkilöiden osallistuminen yhteiskunnan toimintaan EU:ssa ja muualla yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Tasa-arvon unioni - Euroopan komissio esittelee vammaisstrategian vuosiksi 2021–2030 (Euroopan komissio)

STM: Ensimmäisellä kansallisella lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi 

Lapsistrategian logo

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia, joka on yli hallituskausien ulottuva lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visio. Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen: kaikkien lasten oikeuksien kunnioittamiseen, lasten ottamiseen vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Strategian on laatinut parlamentaarinen komitea. 

Esimerkiksi syntyperään, ihonväriin, uskontoon, kieleen, vammaan tai sairauteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät syrjintäkokemukset koskettavat myös lapsia. Monet näistä seikoista tunnistetaan syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä, mutta syrjinnän ehkäisemisessä ja yhdenvertaisuuden lisäämisessä lasten arjessa on vielä paljon tehtävää.

Ensimmäisellä kansallisella lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi (STM)