Rahoitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myöntää valtion varoista momentilla 33.60.52 osoitettua korvausta turvakotilain (1354/2014) 8 §:n mukaisesti valituille palveluntuottajille turvakotipalvelun tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus maksetaan ennakkona valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsee avoimen haun kautta tarpeellisen määrän turvakotipalvelun tuottajia viideksi vuodeksi kerrallaan siten, että eri puolilla maata on saatavilla riittävästi turvakotipalveluja. Nykyiset palveluntuottajat toimivat 1.1.2024-31.12.2028.

Turvakotien yhteystiedot

Turvakotipalveluiden määrärahan ja perhepaikkojen määrän kehitys

Vuosi Määräraha (euroa) Perhepaikat (lkm)
2015 8 000 000 114
2016 11 300 000 118
2017 13 300 000 143
2018 17 300 000 179
2019 19 550 000 202
2020 22 550 000 211
2021 23 550 000 211
2022 24 550 000 228
2023 25 150 000 230
2024 26 550 000 230

Muutoksia valtionavustuksien hakuun

Turvakotipalveluiden valtionavustuksien haku siirtyy vuonna 2024 valtionhallinon yhteiseen verkkopalveluun. Verkkopalvelu kokoaa yhteen kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan.

Tutustu Haeavustuksia.fi-palveluun

Osana kehittämishanketta on luotu myös Tutkiavustuksia.fi-palvelu, jossa julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista.  

Tutustu Tutkiavuksia.fi-palveluun

Vuotta 2025 koskeva turvakotipalveluiden valtionavustushaku tullaan julkistamaan Haeavustuksia.fi- palvelussa syksyllä 2024 ja myönnettyjä avustuksia pääsee tarkastelemaan Tutkiavustuksia.fi-palvelusta.

Lisätietoja

Suvi Nipuli
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7205
sähköposti: [email protected]