I början av året konstaterades fler hepatit E-infektioner än normalt – THL utreder sambanden mellan smittorna

Utgivningsdatum 12.3.2024 15.44 | Publicerad på svenska 13.3.2024 kl. 15.23
Nyhet

Under januari–februari har 92 fall av hepatit E anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar, vilket är klart fler än normalt. År 2023 var antalet fall 33 under hela året. 

Årets fall är från olika delar av Finland. Av de smittade har 42 behövt sjukhusvård. THL utreder som bäst sambanden mellan smittorna samt eventuella smittkällor, såsom om fallen är förknippade med medwurstprodukter. 

Personer som fått sjukhusvård har vanligtvis någon faktor som ökar risken för en allvarlig infektion, till exempel en grundsjukdom. De insjuknade har vanligtvis varit medelålders eller äldre och ofta män. 

THL känner till ett fall där en smittad person har avlidit. Det är möjligt att hepatitsmittan inte hade något samband med dödsfallet. 

Allvarliga, kroniska och långvariga infektioner är mycket sällsynta, liksom dödsfall i samband med hepatit E-infektioner. Bakgrunden till en livshotande sjukdom är i allmänhet olika grundsjukdomar. 

Människor smittas i allmänhet av livsmedel

Hepatit E är en leverinflammation orsakad av virus.  Största delen av de smittade har inga symtom. Symtom på smitta kan vara bland annat feber, magsjuka och gulnad hud och gulnade ögonvitor. Symtomen uppträder i genomsnitt 40 dagar efter att man blivit smittad.

Människan smittas i allmänhet av livsmedel. Hepatit E-virus kan spridas via människors eller djurs avföring till vatten och livsmedel och det förekommer också i det smittade djurets inre organ. Man kan också smittas i direkt kontakt med avföringen från en människa eller ett djur som utsöndrar viruset.

THL och Livsmedelsverket utreder hepatit E-epidemin i samarbete med myndigheterna inom hälso- och sjukvården och miljöhälsovården i välfärdsområdena och kommunerna. 

Tilläggsuppgifter

Vad är hepatit E (THL)

Sambandet mellan insjuknanden och hepatit E-virus som konstaterats i medvurst utreds (Livsmedelsverkets meddealnde 7.3.2024)

THL utreder sambandet mellan hepatit E-smitta och medwurst (THL:s nyhet 7.3.2024)

Fler fall än normalt av hepatit E har konstaterats i början av året – köttprodukter utreds som bakomliggande orsak (THL:s nyhet 13.2.2024)

I januari har fler hepatit E-infektioner än normalt konstaterats – THL utreder orsaken till ökningen (Nyhet från THL 24.1.2024)

Ruska Rimhanen-Finne (hepatit E-uppföljning och epidemiutredning)
epidemiologveterinär
THL
tfn 029 524 8942
[email protected] 

Päivi Laurila (virustypning)
specialist
THL
tfn 029 524 8023
[email protected]

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset hepatiitti e - Infektiotaudit ja rokotukset