Kontaktinformation

Projektbyrån

Niina Haake
projektledare
tel. 029 524 7223

Sari Ullgren-Lajunen
projektchef (stöd till THL: utvecklingsprojekt)
tel.  029 524 8898

Katja Pulli
projektkoordinator (stöd till områden)
tel. 029 524 7664

Ulla Laitinen
projektkoordinator (stöd till THL:s utvecklingsprojekt)
tel. 029 524 7653

Leena Piponius
utvecklingschef, kommunikation
tel. 029 524 7890

[email protected]

Utvidgningen av programmet för arbetsförmåga

Jarno Karjalainen
projektchef
tel. 029 524 7181

Leena Normia-Ahlsten
projektchef
tel. 029 524 8025

Hälsoundersökningarna för arbetslösa

Leini Sinervo
utvecklingschef
tel. 029 524 7609

Forskningsprojektet Tjänster för partiellt arbetsföra, förmåner och deltagande i arbete

Merita Mesiäislehto
forskningschef
tel. 029 524 7170

Utvidgningen av IPS-modellen

Helka Raivio
utvecklingschef
tel. 029 524 7183
[email protected]

Pelare 4:s lokala utvecklingschefer

Inre Finland

Unto Raunio
tel. 029 524 8122

Södra Finland

Hanna Hukari
tel. 029 524 7088

Västra Finland

Jaana Halin
tel. 029 524 7096

Norra Finland

Hanne Vasankari
tel. 029 524 7676

Östra Finland

Erja Heikkinen
tel. 029 524 7731
[email protected]

Genomförandet av vårdgarantin (inklusive mentalvårdstjänster) samt utvecklingen den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården 

Anu Vähäniemi
projektchef

Kaisa Lahtinen
expert (nätverk)

Anu Väänänen
expert (Smidiga tjänster coaching)

Sanna Tossavainen
projektplanerare

Nationellt servicekoncept för främjande av hälsa och välfärd och digitala lösningar

Pia Hakamäki
projektchef

Reetta Nick
projektkoordinator

Uppdatering av indikatorerna för kostnadseffektivitet till version KUVA 2.0

Annika Mäki-Asiala
projektchef

Förbättring av kvaliteten på och omfattningen av informationen om tillgång till vård (upphörde den 31 december 2023)

Kaisa Pyrhönen
projektchef

Användning av socialservice och servicesystem (Uppföljningsregister för socialvården) (upphörde den 31 mars 2024)

Jussi Lehti
projektchef

Produktion av information om social- och hälsovårdens ekonomi, personal och verksamhetsuppgifter (TAHTO) (upphörde den 31 januari 2024)

Merja Kemppainen
projektchef

Produktion av Kanta-information för laboratorieuppgifter (upphörde den 31 december 2023)

Mika Keinänen
projektchef

Mekanism för bedömning av välfärdsekonomiska konsekvenser

Satu Korhonen
utvecklingschef

Heikki Hiilamo
forskningsprofessor

Nationell utveckling av dokumentation och informationskvalitet

Päivi Achté
ledande expert

Päivi Varonen
specialplanerare

Anne Ålander
specialplanerare

Nationellt utvärderingssystem för verksamhetsmodeller som främjar välfärd och hälsa

Marika Kylänen
projektchef

Nationell lägesbild av beredskap inom social- och hälsovården

Viljami Lampilinna
projektchef

Rapportering om det strukturella sociala arbetet

Vappu Koskinen
projektchef

Ulla Hakola
expert

Gemensamma mobiltjänster

Olli-Antti Taipale
projektchef

Utvärdering och utnyttjande av mobilapplikationer och digitala tjänster

Minna Linsamo
projektchef

Stöd för egenvård med Datalagret för egna uppgifter

Minna Linsamo
projektchef

Emilia Varonen
planerare 

Digitala tjänster

Susanna Jääskeläinen
specialplanerare

Elektronisk tidsbokning

Laura Lehtola
projektchef

[email protected]

Insamling av klientrespons

Salla Sainio
utvecklingschef

Kaisa Lenkkeri
projektplanerare

Digital kund- och servicehandledning

Hanni Joronen
projektchef

Heli Suhonen
specialplanerare

Datastrukturer för uppföljning av vården

Sanna-Mari Saukkonen
expert

Styrning och koordinering av servicekedjorna

Heidi Peltotalo
specialplanerare

Förutseende av servicebehovet i lösningar för informationsledning

Mikko Peltola
forskningschef

Matti Pihlava
forskare