THL:s stöd för regionala utvecklingsprojekt

Vi erbjuder många slags utvecklingsstöd för välfärdsområdenas RRP-projekt. Syftet med stödet är att säkerställa att regionala och nationella projekt framskrider samordnat mot gemensamma mål såväl innehållsmässigt som tidsmässigt. Den regionala och nationella RRP-utvecklingen koordineras av THL:s regionala utvecklingschefer.

En av utvecklingschefernas viktigaste uppgifter är att stöda den gemensamma utvecklingen av regionala projekt och ibruktagandet av THL:s nationella definitioner i regionala utvecklingsprojekt. Målet är att säkerställa att utvecklingsarbetet i välfärdsområdena är kompatibelt över de regionala gränserna.

Kontaktuppgifter till utvecklingscheferna

Välfärdsområdenas RRP-projekt får dessutom följande stöd för sitt utvecklingsarbete:

 • Coachningar inom projektet Smidiga tjänster, vars syfte är att utveckla gemensamma servicehelheter inom social- och hälsovården för klient- och patientgrupper i svag och sårbar ställning.
  Aktuella frågor inom projektet Sujuvat palvelut
 • Projektnätverk inom projektet Smidiga tjänster, där utvecklarna får kamratstöd för att beskriva verksamhetsmodeller, dela god praxis och förankra utvecklingsarbetet. 
  Projektnätverk inom projektet Smidiga tjänster
   
 • Övriga nätverk som stöder projektarbetet, där den senaste informationen delas, kollegial utveckling möjliggörs och utvecklingen av olika klientgruppers tjänster stöds.
   
 • Stöd för utveckling av digitala tjänster, där utvecklingen av digitala tjänster integreras i utvecklingen av kund- och serviceprocesser.
   
 • Stöd för att utveckla verksamhetsmodellerna för främjande av hälsa och välfärd och digitala lösningar i det nationella nätverk som koordineras av THL.
   
 • Utveckling av servicekonceptet för främjande av hälsa och välfärd
   
 • THL:s nationella projekt samarbetar på bred front med regionala projekt. 
  Bekanta dig med THL:s nationella projekt
   
 • Innokylä är en plattform för publicering av verksamhetsmodeller som utvecklats inom regionala projekt. I Innokylä har man också samlat presentationsmaterial för evenemang, bloggar som stöd för utvecklingsarbetet. 
  Läs mer i Innokylä (på finska)
   
 • I RRP-programmets projektnyheter som utkommer en gång i månaden berättar vi om arbetet inom de regionala projekten och om de nationella projektens resultat och betydelse för de regionala projekten. 
  Beställ RRP-projektnyheter 
   
 • Inom ramen för RRP-programmet ordnar vi regelbundet både nationella och regionala evenemang där vi delar information om det arbete som utförs i olika regionala och nationella projekt och om deras resultat. För RRP-utvecklare är evenemangen viktiga tillfällen för att skapa nätverk. 
  Bekanta dig med RRP:s evenemangskalender (på finska)