För den som deltar i KOTT-undersökningen

Studerande i korridoren

Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT) genomfördes i mars-april 2024.

Datainsamlingen av KOTT-undersökningen 2024 har avslutats 30.4.2024. Tack till alla som deltog i undersökningen!

Vem kan delta?

Till KOTT-undersökningen inbjuds 12 000 slumpmässigt utvalda grundexamensstuderande vid yrkeshögskolor och universitet runt om i Finland. De som får inbjudan är mellan 18 och 34 år. 

Till 2024 års undersökning inbjuds dessutom de personer som bjöds in till KOTT 2021-undersökningen och som fortfarande studerar och har anmält sig som närvarande våren 2024. 

Genom enkäten bygger man upp en täckande bild av de studerande: varje person som valts ut för undersökningen representerar en viss åldersgrupp och ett visst utbildningsområde. Inga enskilda deltagare kan identifieras i undersökningsresultaten.

Det är viktigt att alla som får inbjudan besvarar enkäten. På så sätt säkerställer man att resultaten från undersökningen ger en så sann bild av de studerandes välfärd som möjligt. Varje svar är viktigt eftersom personen som fått inbjudan tyvärr inte kan ersättas med någon annan. 

Det är frivilligt att delta. 

Bland alla som deltagit i undersökningen lottar vi ut sammanlagt 60 stycken presentkort till S-gruppen värda 50 euro.

Hur kan jag svara på frågorna i undersökningen?

Undersökningen besvaras på nätet. Alla som valts ut till samplet får svarsanvisningar samt en användarkod och ett lösenord till webbenkäten per e-post från THL.

Hur länge tar det att besvara på enkäten?

Det tar ungefär 20 minuter att svara på enkäten. Vid behov kan man avbryta besvarandet och fortsätta senare.

Vilka frågor ställs i enkäten?

Frågorna är inte svåra. De handlar om vardagliga saker som matvanor, motion och studier. 
Fler vanliga frågor

Mer information

Mer information om undersökningen fås per e-post.

E-post: kott-info(at)thl.fi