Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheter av covid-19

projekt bild.

 

Projektperiod:

01.02.2021–31.07.2023

Organisationsenhet:

Forskning och förnyande av välfärdsstaten, Jämlighet

På andra webbplatser:

Mål

Målet med projektet var att stödja personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund i deras möjligheter att klara sig och fungera i undantags- och krissituationer. Inom projektet utvecklades anvisningar och planer samt verksamhetsmodeller för att ta hand om undantags- och krissituationer på kommunnivå.

Målet var att i framtiden bättre än tidigare beakta behoven hos personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning i undantags- och krissituationer.

Genomförande

Förbundet Kehitysvammaliitto ry administrerade projektet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands Kommunförbund rf medverkade i genomförandet. Projektet omfattade sju åtgärder som genomförde av parterna i projektet. Projektet resulterade i en modell och anvisningar som beaktar målgruppernas behov under undantagsförhållanden.

Vid THL genomfördes projektet av enheten för forskning om välfärdsstaten och reformer och enheten för jämlikhet.

Samarbetspartner

  • Kehitysvammaliitto ry
  • Finlands Kommunförbund rf

Finansiering

Europeiska socialfonden

Kontaktuppgifter

Päivi Nurmi-Koikkalainen
gruppledare, ledande expert
enheten för forskning om välfärdsstaten och reformer (teamet för funktionsvariation i samhället)
tfn 029 524 7454
e-postadress: [email protected]

Maria Valtokari
utvecklingschef
enheten för forskning om välfärdsstaten och reformer (teamet för funktionsvariation i samhället)
tfn 029 524 8203
e-postadress: [email protected]

Natalia Skogberg
forskningschef 
enheten för jämlikhet (teamet för invandring och kulturell mångfald)
tfn 029 524 7916
e-postadress: [email protected]

Sanna Nykänen
planerare 
enheten för jämlikhet (teamet för invandring och kulturell mångfald)
tfn 029 524 8553
e-postadress: [email protected]

Laura Musta
specialplanerare
enheten för jämlikhet (teamet för invandring och kulturell mångfald)
tfn 029 524 7259
e-postadress: [email protected]

Päivi Sainio 
specialforskare
enheten för folkhälsa (teamet för utvärdering och framsyn)
tfn 029 524 8767
e-postadress: [email protected] 

Marja Holm
statistikforskare
enheten för folkhälsa (teamet för utvärdering och framsyn)
tfn 029 524 8169
e-postadress: [email protected]

I samarbete med

Logo.

Kommunförbundets logo.

I samarbete

EU flag

kehitysvammaliitto logo

Kommunalförbundet logo