Registrens dataskyddsmeddelanden

I dataskyddsmeddelandena för de register inom social- och hälsovården som upprätthålls av THL, beskrivs i enlighet med dataskyddsförordningen bland annat den lagstiftning som registret omfattas av, syftet med registret samt registrets datainnehåll och informationskällor. Den registeransvariga kan lämna ytterliga upplysningar om registret.