Checklista för kommunala beslutsfattare

Så här skapar du en åldersvänlig kommun

Merparten av servicen som äldre personer använder består inte av social- och hälsovårdstjänster.

Tjänster nära äldre

Se till att det finns tillräckligt med tjänster och att de

 • är nära de äldre
 • är tillgängliga
 • bildar en fungerande helhet.

Tillgängliga bostäder och miljöer

Ta reda på vad de äldre önskar och behöver

 • beakta tillgängligheten redan från början av planeringen
 • underhåll miljön med tanke på äldre som rör sig ute
 • stöd uppkomsten av gemensamma boendelösningar.

Skapa en aktiv och social kommun

Se till att

 • invånarna har lokaler och sätt att mötas
 • äldre personer har möjlighet att hålla på med hobbyverksamhet och studera
 • medborgarorganisationerna har förutsättningar att verka.

När du fattar beslut,

 • lyssna på äldre personer
 • beakta konsekvenserna för äldre.

Så här skapar du en åldersvänlig kommun (på finska, png, 76 kt)
Tillgängliga bostäder och tillgänglig miljö (på finska, Äldre webbplats)
Äldre personers välbefinnande i kommunen (Äldre webbplats)