Vård i livets slutskede

En äldre man i rullstol.

Vården i livets slutskede grundar sig på människans egna behov och önskemål. 

Målet med vården i livets slutskede är att värna om livskvaliteten och möjliggöra en värdig död. En person som närmar sig döden får vård och stöd med hänsyn till hens livsvärderingar och önskemål. 

Palliativ vård är helhetsinriktad vård av en obotligt sjuk person och hens närstående, där man betonar lindring av symtom och psykiskt välmående. Vård i livets slutskede är det sista skedet i palliativ vård.

Vården kan ges i hemmet, på ett vårdhem som ger vård dygnet runt, på ett hospice eller på sjukhuset. En bekant miljö, potentiella frivilliga och bekant vårdpersonal främjar bibehållandet av livskvalitet. Målet är att personen ska få leva på den bostadsort han eller hon önskar fram till sin död utan onödiga jourbesök och förflyttningar.

Vården i livets slutskede styrs av lagar och rekommendationer. De definierar också vårdens etiska principer: personens självbestämmanderätt, individens integritet och respekten för människovärdet.

Kompetenspass för vård i livets slutskede

Kompetenspass för vård i livets slutskede är en fortbildningskurs på nätet. Den lämpar sig särskilt för yrkesutbildade personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Målet med kursen är att stärka kompetensen hos personer som arbetar med palliativ vård på basnivå.