Bedömning av servicebehovet med RAI-systemet

Med hjälp av RAI-systemet 

  • utreds klienternas servicebehov 
  • riktas tjänsterna rätt och enligt behov.

Enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) är kommunerna skyldiga att använda bedömningsverktyget RAI vid bedömningen av en äldre persons servicebehov och funktionsförmåga. Kommunerna ska börja använda RAI-verktyget senast då övergångsperioden avslutas den 1 april 2023.
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Förkortningen RAI kommer från de engelska orden Resident Assessment Instrument.

På dessa sidor får du mycket information om och stöd för användningen av RAI-systemet och för RAI-benchmarking.

  1. Den äldre eller anhörig upptäcker ett problem.
  2. Kontakt med enheten för klienthandledning.
  3. Bedömning av servicebehovet.
  4. Vård-, rehabiliterings- eller serviceplan.
  5. Rätt service för klienten.
  6. Utvärdering för uppföljning av funktionsförmågan, tillståndet och vården.
  7. Eventuella ändringar i vårdplanen.

THL:s RAI-webbutbildning

Studera användningen av RAI-verktyg och utnyttjandet av RAI-information i THL:s RAI-webbutbildningen. RAI-utbildningen är öppen och gratis för alla.

THL:s webbutbildning

THL:s RAI-extranät

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi