Kontaktuppgifter

Experterna på enheten Kunskapsledning och medskapande vid THL ansvarar för innehållet på webbsidorna om funktionsförmågan.
Enheten Kunskapsledning och medskapande

E-post: [email protected]

Experter enligt tema

ICF-klassifikationen 

Heidi Anttila | expertis
specialforskare
ICF, bedömning av funktionsförmåga, strukturer för information om funktionsförmåga, mätinstrument och ämnesbibliotek för funktionsförmåga
tfn 029 524 7687

Nätverket TOIMIA och mätning av funktionsförmåga

Minna Timonen
planerare
tfn 029 524 7052

Heli Valkeinen
ledande expert
tfn 029 524 7137

Susanna McLellan
specialplanerare
puh. 029 524 7824

Laura Saarela (tjänstledig)
forskare
nätverket TOIMIA

Funktionsförmågan i befolkningsstudier

Päivi Sainio
specialforskare
tfn 029 524 8767

Redaktionen för webbplatsen för funktionsförmåga 

Minna Timonen 
planerare
tfn 029 524 7052

Laura Saarela (tjänstledig)
forskare

Ge respons på sidan

Vi vill gärna ha respons, idéer och utvecklingsförslag från användarna.

Responsblankett