ICF-klassifikationen

.

ICF är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF innehåller både en begreppsmodell och begrepp för funktionstillstånd. ICF preciserar också begreppen. 

ICF-begreppsmodellen 

I ICF:s begreppsmodell betraktas funktionstillstånd och funktionshinder som en flerdimensionell, dynamisk interaktion mellan hälsotillståndet samt personliga faktorer och omgivningsfaktorer. 

Interaktioner mellan komponenterna i ICF.

Interaktioner mellan komponenterna i ICF

I denna modell beskrivs funktionstillståndet i mitten. Till den hör kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet. De dubbelriktade pilarna i modellen visar att funktionstillståndet har ett dynamiskt samband dels med hälsotillståndet, dels med omgivningsfaktorerna och de personliga faktorerna.

ICF-begreppsmodellen representerar ett biopsykosocialt helhetsperspektiv. Man kan använda den som en referensram när man vill beskriva hur en sjukdom och skada påverkar en persons funktionstillstånd. Med hjälp av modellen kan man också beskriva vilka omgivningsfaktorer som underlättar eller förhindrar en persons funktionstillstånd och vilket funktionstillstånd personen har i vardagen, även om man inte känner till någon sjukdom eller skada.

Begreppen för funktionstillstånd i ICF-klassifikationen

Begreppen i ICF-klassifikationen innefattar ett stort urval begrepp relaterade till fysiskt, psykiskt, kognitivt, socialt och annat funktionstillstånd samt till omgivningsfaktorer. Terminologin lämpar sig för alla människor och för olika situationer. 

I ICF-klassifikationens begreppslistor har begreppen för funktionstillstånd och omgivningsfaktorer ordnats hierarkiskt i över- och underkategorier. När man beskriver ingående iakttagelser av funktionstillståndet kan man använda mer detaljerade begrepp från underkategorierna. Ett begrepp som har försetts med en kod för en detaljerad underkategori behåller sin betydelse även i överkategorierna.

Alla begrepp för funktionstillstånd och omgivningsfaktorer har en kod och en definition. Koden består av bokstäver och siffror. Bokstaven b betecknar kroppsfunktioner, s kroppsstrukturer, d aktiviteter och delaktighet och e omgivningsfaktorer. 

Öppna en större bild i ett nytt fönster.

ICF-klassifikationens struktur (på finska)

ICF-klassifikationen (webbpublikation för utskrift, på finska)

ICF-klassifikationen av begreppen för funktionstillstånd på Kodservern

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF (Socialstyrelsen) 

Beställ ICF-nätverkets e-postlista

Alla som är intresserade av ICF-klassificeringen och funktionsförmågan kan ansluta sig som användare av listan. Bland användarna finns yrkesutbildade, studerande, lärare, forskare och utvecklare inom olika branscher. Användarna kan skicka meddelanden till e-postlistan och de kan läsa meddelanden som andra skickat.

Anvisningar för beställning av ICF-nätverkets e-postlista (på finska)

Mer information

Kolla in inspelningarna av ICF-webinariet som hölls i 2023 på THL:s YouTube-kanal och i Innokylä: