Avhandlingar

I avhandlingsbanken har man samlat information om svenskspråkiga avhandlingar som publicerats på 2020-talet vid finländska universitet och som hör till området forskning om kvinnor, män och kön eller på annat sätt behandlar frågor som är intressanta med tanke på jämställdheten.

Avhandlingar på finska, svenska och engelska