Informationslistor om jämställdhetsfrågor

Centret för jämställdhetsinformation upprätthåller två e-postlistor som har som syfte att fungera som informationsförmedlingskanaler i frågor som gäller jämställdhet. På listorna kan förekomma postningar som överlappar varandra.

Sidans innehåll:

Informationslistan om genusvetenskap och jämställdhetsfrågor

Informationslistan om genusvetenskap och jämställdhetsfrågor (ST-listan) är en riksomfattande e-postlista som förmedlar information om aktuella frågor inom genusvetenskap och jämställdhet mellan könen. Alla som är intresserade av listans teman kan ansluta sig till den och både personer som prenumererar på listan och också personer som inte hör till listan, kan skicka meddelanden som är avsedda för listan. 

Skicka meddelanden till listan

Skicka ett meddelande till listan genom att skriva informationstexten i textfältet och skicka meddelandet till adressen st-lista[at]forum.thl.fi. Sådana meddelanden som skickats som bilagor kan inte publiceras i listan.

Listan är modererad, det vill säga att en administratör godkänner meddelandena innan de publiceras. ST-listan är en informationslista. På listan publiceras inte diskussioner, polemiska inlägg eller kommersiella meddelanden. 

Att ansluta sig till listan

För att ansluta dig till listan ska du i meddelandefältet skriva endast följande text med stora bokstäver:

SUBSCRIBE st-lista

och skicka meddelandet utan ämne och underskrift till adressen LISTSERV[at]forum.thl.fi

Sluta prenumerera på listan

Om du vill lämna listan ska du i meddelandefältet skriva endast följande text med stora bokstäver:

SIGNOFF st-lista

och skicka meddelandet utan ämne och underskrift till adressen LISTSERV[at]forum.thl.fi

Informationslistan om likabehandling och jämställdhetsfrågor för kommuner och regioner

Informationslistan om likabehandling och jämställdhetsfrågor för kommuner och regioner (YHTA-listan) är en e-postlista för anställda i kommunerna och regionerna som arbetar med likabehandling och jämställdhet, samt för anställda med arbetsuppgifter som anknyter till främjandet av jämställdhet och likabehandling. Också organisationer och projektarbetare som gör regionalt jämställdhetsarbete kan gå med i listan.

Syftet med listan är att stärka informationsutbytet om god praxis för att främja likabehandling och jämställdhet i kommunerna och regionerna.

Via e-postlistan kan kommunerna och regionerna ta emot och förmedla aktuell information om till exempel

  • planeringen och förverkligandet av jämställdhet och likabehandling
  • färska undersökningar, publikationer och handböcker
  • projekt och evenemang
  • annat operativt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. 

Listan är inte i första hand avsedd för att sprida personalpolitisk information eller information om jämställdhet regioner emellan. Man får inte förmedla kommersiella meddelanden via listan.
Jämställdhetsplanering (på finska) 

Centret för jämställdhetsinformation (THL) och Kommunförbundet ansvarar tillsammans för koordineringen av e-postlistan.

Att ansluta sig till listan

För att ansluta sig till listan krävs kommunens eller regionens e-postadress eller en e-postadress som hör till en organisation som gör regionalt jämställdhetsarbete. Centret för jämställdhetsinformation godkänner vem som kommer med i listan.

För att ansluta dig till listan ska du i meddelandefältet skriva endast följande text med stora bokstäver:

SUBSCRIBE yhta-lista

och skicka meddelandet utan ämne och underskrift till adressen LISTSERV[at]forum.thl.fi

Skicka meddelanden till listan

Godkända personer kan fritt skicka meddelanden till listan. För att undvika skräppost ska man bekräfta sändningen genom att klicka på länken i svarsmeddelandet.

Listans språk är finska och svenska. För material på andra språk önskas en följetext på finska eller svenska.

Till listan kan också skickas bilagor som är i formatet .pdf, .jpg, .jpeg eller .png. Att skicka stora bilagor ska helst undvikas. Innan bilagan skickas är det bra att säkerställa bilagans tillgänglighet.
Tillgängliga dokument (Regionförvaltningsverket)

Skicka meddelanden till listans prenumeranter genom att skriva texten i textfältet och skicka meddelandet till adressen yhta-lista[at]forum.thl.fi

Sluta prenumerera på listan

Om du vill lämna listan ska du i meddelandefältet skriva endast följande text med stora bokstäver:

SIGNOFF yhta-lista

och skicka meddelandet utan ämne och underskrift till adressen LISTSERV[at]forum.thl.fi

Respons och frågor om listorna

Om du har frågor om e-postlistorna eller om du vill ge respons, skriv ett meddelande till adressen tasa-arvotieto[at]thl.fi.