Kontaktuppgifter

Redaktionen för webbplatsen Kost och levnadsvanor

Heli Kuusipalo
Specialforskare
tfn. 029 524 6747
e-post: [email protected]

Susanna Raulio
Specialforskare
puh. 029 524 8574
e-post: [email protected]