Anu Vähäniemi

Anu Vähäniemi, asiantuntija, THL

Syntymävuosi: 1967
Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 8114
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • mielenterveys- ja päihdetyö, psykiatrinen hoito
 • mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä ja sen kehittäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä
 • johtaminen, muutosjohtaminen
 • kehittämistoiminta
 • hoitotyö, hoitotiede

Päätehtävät

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kansallisen kehittämisen koordinointi ja toimeenpanon tuki tuleville hyvinvointialueille osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. 

Työhön sisältyy tiivis horisontaalinen yhteistyö mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuusstrategiaa jalkauttavien sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja tutkivien ja kehittävien THL:n asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen linkittyy useisiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon alueisiin, kuten perusterveydenhuolto, sosiaali- ja lapsiperheiden palvelut sekä erikoissairaanhoito. Kehittämistyössä myös järjestöillä ja kokemusasiantuntijoilla on vahva rooli julkisten palvelujen rinnalla.

Koulutus

 • 2018, terveystieteiden tohtori, Turun yliopisto
 • 1998, terveystieteiden maisteri, hallinnon koulutusohjelma, Tampereen yliopisto
 • 1991, erikoissairaanhoitaja, mielenterveys-psykiatrinen sairaanhoito, Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitos
 • 1989, sairaanhoitaja, Lahden sairaanhoito-opisto

Ammatillinen lisäkoulutus

 • 2018, PAJOP - Palvelut ja johtaminen integroituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, 40op
 • 2007, Master of Quality (MQ) executive education program, Lahden teknillinen korkeakoulu, 2v.
 • 2006, työnohjaajakoulutus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 40ov, 2v.
 • 2000, ratkaisu- ja perhekeskeisen työn koulutus, Kaivannon psykiatrinen sairaala, 2v.
 • 1995-2016 laadunhallinnan koulutukset: Lean, Prosessien mallintaminen, Itsearviointien ohjaaminen, EFQM ja auditointi, laadunohjaaja

Työkokemus

 • 8/2021, kehittämispäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, THL
 • 4/2012-12/2021, hoitotyön päällikkö, Tampere kaupunki/ Sosiaali - ja terveyspalvelut/ Psykososiaalisen tuen palveluryhmä /Mielenterveys- ja päihdepalvelut (osan ajasta irrotettuna muihin tehtäviin virkavapaalla)
 • 10/2020-7/2021, projektipäällikkö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, Pirkanmaan liitto/PirSOTE-hanke, tulevaisuuden sote-keskus ohjelma
 • 6/2018-3/2019, projektipäällikkö, päihde- ja mielenterveystyö, Pirkanmaan liitto/ maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu
 • 1/2011-3/2012, palvelupäällikkö (mielenterveyspalvelut avohoidossa), Hämeenlinnan kaupunki/ Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut/ Henkisen hyvinvoinnin palvelut
 • 1/2010-1/2011, projektipäällikkö, Valkeakosken aluesairaala/ Kaivannon psykiatrinen sairaala, Kumppanuutta psykiatriaan hanke
 • 1/2008-1/2011, laatukoordinaattori, Valkeakosken aluesairaala/ kehittämistoiminta
 • 2/2004-12/2006, projektisihteeri, Valkeakosken aluesairaala, Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/Kansallinen terveyshanke
 • 12/2000-12/2009, osastonhoitaja, Kaivannon psykiatrinen sairaala, akuutti- ja kuntoutusosastot, päihdepsykiatria  
 • 8/1991- 11/2000, Sairaanhoitaja, Kaivannon psykiatrinen sairaala, kuntoutus- ja akuuttiosasto (osan ajasta vapautettuna apulaisosastonhoitajan, osastonhoitajan ja ylihoitajan tehtäviin)
 • 1991-2020 välillä 26 mielenterveys- ja päihdetyön muutos- ja kehittämisprojektia, joissa toiminut fasilitoijana, raportoijana, koordinaattorina tai projektin johtajana

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelma

Julkaisuja 

Väitöskirja

Vähäniemi, Anu (2018). Opportunities for developing self-management in community-based services among patients with schizophrenia. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja D osa-tom 1376.

Tieteelliset artikkelit

Vähäniemi A., Välimäki M., Pekurinen V., Anttila M., Lantta T. (2019). Quality and utilization of the Finnish clinical practice guideline in schizophrenia: evaluation using AGREE II and the vignette approach. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2019:15, 1-10.

Vähäniemi A, War-wick-Smith K, Hätönen H, Välimäki M. (2018). A national evaluation of community-based mental health strategies in Finland. International Journal for Quality in Health Care, Volume 30, Issue 1, 1 February 2018, Pages 57–64.

N. Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi A, E. Löyttyniemi, T. Suominen, M. Välimäki. (2016). Stigmatizing attitudes in nurses towards people with mental illness: a cross-sectional study in primary settings in Finland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2016, 23(6-7):427-37.

Kirja-artikkelit

Vähäniemi Anu & Behm Minna-Maria (2013). Lääkkeiden väärinkäyttö Teoksessa Ranta Iiri (toim.) Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Fioca. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu: 218-223.

Vähäniemi Anu (2008). Mielenterveys- ja päihdepotilaan hyvä hoitoympäristö. Artikkeli teoksessa Tämä potilas kuuluu meille, sairaanhoitaja tekee mielenterveys- ja päihdehoitotyötä. Toim. Holmberg ym. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Suomen graafiset palvelut Oy, Helsinki. 2008, 26 s.

Oppaat ja työraportit

Seudullinen päihdehoitoketju (2009). Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / VALS. Hoitoketjut. Lääkärin tietokannat. Pirkanmaan SHP/psykiatria. 11.2.2009.

Vähäniemi Anu, Ojanen Seppo, Vaalto Jorma, Varjonen-Toivonen Maarit, Hammar Anne-Marja, Rissanen Päivi, Suontaka-Jamalainen Kirsti ja Vatanen Jyrki (2008). Verkostuva aluesairaala, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisprojektit Valkeakosken aluesairaalan yhteistyökuntien kanssa 11/2008. Tre : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008. - 57 s.  

Huomionosoitukset

 • Vuoden päihdesairaanhoitaja 2007, Sairaanhoitajaliitto