Reija Klemetti

Raija Klemetti, tutkimuspäällikkö, THL

Syntymävuosi: 1964
Virkanimike: Tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 7265
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • äitiyshuolto ja laajemmin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut
 • kansanterveys 
 • perinataaliterveys 
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • syntyvyys
 • hedelmällisyys, tahaton lapsettomuus ja hedelmöityshoidot
 • vauvaperheiden hyvinvointi
 • tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen ja sen ehkäisy

Päätehtävät

 • tutkimuspäällikkö
 • vauvaperheille suunnatun FinLapset-kyselytutkimuksen vastuututkija
 • äitiyshuollon ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntemus ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja palvelujen kehittäminen
 • maksuttoman ehkäisyn asiantuntija

Koulutus

 • 2020, Valtionhallinnon johtamiskoulutus (JOKO), HAUS
 • 2016, Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), Omnia/OPH
 • 2012, Kansanterveystieteen dosentti, Helsingin yliopisto
 • 2007, Filosofian tohtori, FT, epidemiologia, Tampereen yliopisto
 • 2002, Terveystieteen maisteri, TtM, kansanterveystiede, Tampereen yliopisto

Työkokemus

 • 2015– tutkimuspäällikkö, THL
 • 2019–2020, tiiminvetäjä ja yksikön varapäällikkö, Lapset, nuoret, perheet -yksikkö, THL
 • 2015–2018, tiiminvetäjän sijainen, Lapset, nuoret, perheet -yksikkö, THL
 • 2012–2014, yksikönpäällikkö, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö, THL
 • 2010–2011, yksikön varapäällikkö, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö, THL
 • 2009–2014, erikoistutkija, THL
 • 2008–2009, Vieraileva tutkija, National Perinatal Epidemiology Unit, Oxford, UK
 • 2007–2008, Erikoistutkija, STAKES
 • 2001–2006, Tutkija, STAKES
 • 1999–2000, Tutkimusapulainen, STAKES

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

Keskeisimmät projektit ja hankkeet, joissa olen mukana.

Päättyneitä projekteja

Merkittävimmät projektit ja hankkeet, joissa olen ollut mukana.

 • 2016–2019, LAPE (Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma)
 • 2017–2020, MIDA FINNSOM HEALTH PHASE IV, äitiyshuollon kehittämishanke Somalimaassa
 • 2014–2018 Aging motherhood –hanke, Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke
 • 2006–2010, CHIMACA (Maternal care in Rural China), EU-rahoitteinen äitiyshuollon tutkimus- ja kehittämishanke
 • Väestötutkimukset: Terveys2000 ja 2011, Maahan muuttajien terveys ja hyvinvointi (Maamu) 2010–2012, Turvapaikanhakijoiden terveystutkimus (TERTTU) 2017–2019, FinMonik 2018–2020

Edustukset

 • 2018 – Kelan äitiysraati 
 • 2021 – Pohjoismainen Children as next of kin -yhteistyöverkosto.

Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia.

Julkaisuja 

Väitöskirja

 • Klemetti R. The Use of Assisted Fertilization in Finland: Health Effects and Equity. Doctoral thesis. Stakes, Research Report 158, Gummerus, Vaajakoski 2006.

Tieteelliset artikkelit (5 valikoitua)

 • Kortet S, Melender HL, Klemetti R, Kääriäinen M, Kaakinen P. Mothers’ perceptions of the quality of maternity services at Finnish maternity units: A cross-sectional study. Nordic Journal of Nursing Research, 2020. doi: 10.1177/2057158520937541.
 • Goisis A, Remes H, Martikainen P, Klemetti R, Myrskylä M. Medically assisted reproduction and birth outcomes: a within-family analysis using Finnish population registers. Lancet, Jan 14, 2019. http://dx.doi.org/19.1016/S0140-6736(18)31863-4.
 • KC S, Hemminki E, Gissler M, Virtanen S, Klemetti R. Perinatal outcomes after induced termination of pregnancy by methods: A nationwide register-based study of first births in Finland 1996-2013. PLoS One. 2017 Sep 1;12(9):e0184078. doi: 10.1371 
 • Klemetti R, Seppänen J, Matikka A, Surcel HM. Ulkomaalaistaustaisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämys Kouluterveyskyselyssä 2015. SLA 2017:54:209-225. 
 • Klemetti R, Raitanen J, Sihvo S, Saarni S, Koponen P. Infertility, mental disorders and well-being - a nationwide survey. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89(5):677-82. 

Kirja-artikkelit (5 valikoitua)

 • Jokela S, Koponen P, Koukkula M, Vihtari J,Klemetti R. 2020. Synnytykset, raskaudenkeskeytykset ja keskenmenot. Teoksessa Kuusio H, Seppänen A, Jokela S, Somersalo L, Lilja E. (toim.) Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa. FinMonik-tutkimus 2018–2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 1/2020. 
 • Klemetti R, Liitsola K, Luoto R, Gissler M, Jokela S, Koponen P. Seksuaali- ja lisääntymisterveys. Kirjassa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2018 (toim Koponen P, Borodulin K, Lundqvist AM, Koskinen S). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 4/2018. Helsinki, 2018.
 • Klemetti R, Gissler M, Lammi-Taskula J, Miettinen A. Lastenhankinnan ajoitus. Kirjassa Lapsiperheiden hyvinvointi (toim. Lammi-Taskula J, Karvonen S). Teema 21. Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2014.
 • Koponen P, Klemetti R, Surcel HM, Mölsä M, Gissler M, Weiste-Paakkanen A. Raskauden ehkäisy, raskaudet, synnytykset ja imetys. Kirjassa Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi (toim. Castaneda AE, Rask S, Koponen P, Mölsä M, Koskinen S). Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. THL:n raportti 61/2012.
 • Koponen P, Klemetti R, Luoto R, Alha P, Surcel HM. Lisääntymisterveys. Kirjassa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 (toim Koskinen S, Lundqvist AM, Ristiluoma N). Raportti 68/2012. Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2012.

Lehtiartikkelit (5 valikoitua)

 • Koukkula M, Klemetti R. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM) – terveydenhoitajan merkittävä rooli ehkäisytyössä. Terveydenhoitaja-lehti. 5/2019.
 • Koukkula M, Klemetti, R. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM) – mitä synnytyssairaalassa työskentelevän on hyvä tietää? Suomen Perinatologisen Seuran lehti Napanuora. 2019.
 • Klemetti R, Vuorenmaa M, Rajala R. Mitä pikkulasten perheille kuuluu? Terveydenhoitajalehti 2017,5:18-19.
 • Nykänen M, Klemetti R, Vehviläinen-Julkunen K. Hyvä palaute varhaisraskauden ultraäänitutkimusten tekijöille. Kätilölehti, 2016;3:10-13.
 • Jouhki MR, Hakulinen-Viitanen T, Klemetti R. Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Kätilölehti 2013;4:16–17.

Toimitetut teokset

 • Klemetti R, Hakulinen-Viitanen T (toim). Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL, Opas 29/2013, Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2013.
 • Klemetti R, Raussi-Lehto E (toim). Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Opas 33/2014, Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2014.

Konferenssiesitelmät (5 valikoitua)

 • Klemetti R, Perry B, Aaris Henningsen AK, Pinborg A, Opdahl S, Bente Romundstad L, Bergh C, Wennerholm UB, Tiitinen A, Gissler M. Puberty problems among ART children born 1985-2015 in the Nordic countries – data from CoNARTaS cohort. World Conference on Public Health, Rome, Italy (web conference) 2020
 • Klemetti, R. 2017. Improving data collection on female genital mutilation/cutting FGM/C in Finland. EIGE meeting, 6th Oct, 2017, Helsinki, Finland
 • Klemetti R, Gissler M, Hemminki E. First time mothers’ age – is there a threshold for health problems and care use? European Public Health Conference Oct 14-17, Milan, Italy, 2015.
 • Klemetti R, Bloigu A, Paavilainen M, Gissler M, Hemminki E. Advanced paternal age – a rising public health issue? European Public Health Conference Nov 13-16 Brussels, Belgium 2013.
 • Klemetti R, Gissler M, Hemminki E. Health implications of aging motherhood. XIX IEA World Congress of Epidemiology Aug 7-11, 2011 Edinburgh, Scotland.

Tilastojulkaisut

 • Klemetti R, Vuorenmaa M, Helakorpi S. Vauvaperheiden hyvinvointi – FinLapset-kyselytutkimus 2020. Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista – tyytyväisyys perhe-elämään silti suurta. Tilastoraportti 6/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2021.

Työpaperit (5 valikoitua) 

Kansainvälinen osallistuminen (3 tärkeintä)

 • 2017–2020, MIDA FINNSOM HEALTH PHASE IV, äitiyshuollon kehittämishanke Somalimaassa
 • 2006–2010, CHIMACA (Maternal care in Rural China), EU-rahoitteinen äitiyshuollon tutkimus- ja kehittämishanke
 • 2008–2009, vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistossa, NPEU:ssa (Nationatal Perinatal Epidemiology Unit)

Lisätietoa verkossa