Hanna Hukari

Hanna Hukari, kehittämispäällikkö, THL

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 7088
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • Sosiaalihuolto 
 • Aikuissosiaalityö
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
 • Digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen
 • Hyvinvointialueet
 • Palvelumuotoilu
 • Yhteiskehittäminen
 • Ketterät menetelmät
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen
 • Palvelujen vaikuttavuus ja kehittäminen

Päätehtävät

 • Kestävän kasvun ohjelma, Hanketuki ja alueellinen koordinointi Etelä-Suomen yhteistyöalueella

Koulutus

 • 2018, Tradenomi YAMK, Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea
 • 2016, Sosiaalityön perusopinnot, Helsingin avoin yliopisto
 • 2016, Psykologian perusopinnot, Helsingin avoin yliopisto
 • 2008, Sosionomi AMK, Metropolia

Työkokemus

 • 2019-2022, Koulutuspäällikkö (myös pääkouluttaja, sovelluskehittäjä), Sosiaalihuolto, kotihoito ja päihdehuolto, Oy Apotti Ab
 • 2016-2019, Sosiaaliohjaaja, nuorten asiakkaiden työllistymisen tukeminen, Espoon aikuissosiaalityö
 • 2015-2016, Asiantuntija, Tuetun työllistämisen palvelulinja, Uudenmaan TE-toimisto, 
 • 2008-2009, Perhekasvattaja, lastensuojelu, psyykkisesti oireilevien osasto, Helsingin diakonissalaitos
 • 2007-2008, ohjaaja, kehitysvammaisten tuettu asuminen, Helsingin kaupunki