Hanna Harju

Tehtävänimike: Erikoissuunnittelija
Puh: 029 524 7158 
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • verkkoviestintä
 • verkkopalvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen, palvelumuotoilu
 • lapset, nuoret ja perheet: palvelut ja hyvinvointi

Tehtävät

 • NEUKO-tietokannan (Duodecim, Terveysportti) koordinaattori
  • koordinoin toimitustyötä
  • valmistelen toimitusneuvoston ja toimituskunnan kokoukset
  • verkkotoimitan artikkeleita
  • koordinoin artikkeleiden käännöksiä ruotsiksi
  • päivitän tietokantaa.
 • Lapset, nuoret ja perheet -sivuston vastaava
  • vastaan sivuston konseptin, rakenteen sekä sisällön suunnittelusta käyttäjälähtöisesti ja thl.fi:n käytäntöjen mukaisesti
  • koordinoin aihesivuston työskentelyä horisontaalisesti THL:ssa
  • tuotan sisältöä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
  • koordinoin lomakkeiden tuottamista
  • verkkotoimitan tekstejä
  • päivitän sivustoa
  • vastaan asiakaspalautteisiin.

Koulutus

 • 2020, lähiesimiestyön erikoisammattitutkinto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • 2019, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Rastor
 • 2011, verkkokirjoittamisen koulutus, Palmenia
 • 2007, kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2009–, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 • 2008–2009, tutkija, kouluterveyskysely, STAKES
 • 2002–2007, projektisuunnittelija, suunnittelija, varhaiskasvatus, STAKES

Edustus