Kaisa Lahtinen

Virkanimike: Asiantuntija    
Puh: 029 524 7569
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • Monialainen yhteiskehittäminen ja verkostojohtaminen
 • Projektiosaaminen, kehittämistyö
 • Valmentava ja osallistava johtaminen
 • Nuorten ja nuorten aikuisten matalan kynnyksen monialaisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja uudistaminen
 • Systeeminen työote ja verkostotyö
 • Asiakasosallisuuden kehittäminen
 • Ohjaamon toiminnan käynnistäminen, suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi

Päätehtävät

 • Kestävän kasvun ohjelma, Investointi 1
 • Kansallisen yhteiskehittämisen verkostojen rakenteen kehittäminen
 • Verkostoyön toiminnan suunnittelu ja koordinointi
 • Hyvien käytänteiden tunnistaminen ja raportointi

Koulutus

 • 2021, sosionomi (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • 2000, sosionomi (AMK), sosiaalityö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Työkokemus

 • 2020–2022 hankepäällikkö (ESR), ohjaamokoordinaattori, UrAVa ry, PoVer -hanke, 
 • 2018–2020 tiiminvetäjä, sosiaaliohjaaja, Valkeakosken kaupunki, työllisyyspalvelut
 • 2015–2019 vapaaehtoistyö aluevastaava, vertaistukiryhmän vetäjä, Suomen kipu ry

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti