Ulla Harjunmaa

Ulla Harjunmaa, asiantuntijahammaslääkäri, THL

Syntymävuosi: 1969
Virkanimike: Ylihammaslääkäri
Puh: 029 524 7375
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Suun terveys, sen taustatekijät ja suusairauksien ehkäisy
 • Suusairauksien yhteys yleisterveyteen ja muihin sairauksiin, erityisesti äidin suusairauksien yhteys raskauskomplikaatioihin
 • Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmät ja kehittäminen
 • COVID-19-epidemian vaikutukset suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään
 • Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja koodistot
 • Suun ja hampaiden hoidon laatu ja vaikuttavuus
 • Suun terveyteen ja palvelujärjestelmiin liittyvä tutkimus ja koulutus

Päätehtävät

 • Asiantuntijatehtävät suun terveyteen liittyvissä asioissa
 • Koronatilanneryhmä, COVID-19 ohjeistus suun terveydenhuollon kentälle, raportointi
 • Suun terveydenhuollon kehittämisverkoston (SUTKE) vastuuhenkilö ja ohjausryhmän pj
 • Suun terveydenhuollon toimenpidekoodiston ja tietosisältöjen kehitys
 • Suun terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmän pj (edelliseen liittyen)
 • Suun ja hampaiden hoidon laaturekisterin vastuuhenkilö
 • Suun terveydenhuollon toimintatiedon keruu
 • Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toimeenpanon yhteistyöryhmä

Koulutus

 • 2019 Erikoishammaslääkäri, Terveydenhuolto, Tampereen Yliopisto
 • 2018 Terveystieteiden tohtori, Kansainvälinen lääketiede, Tampereen Yliopisto
 • 2009 Master of Health Scieces, International Health, Tampereen Yliopisto
 • 2009 Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys, Hammaslääkäriliitto
 • 1994 Hammaslääketieteen lisensiaatti, Turun Yliopisto

Työkokemus

 • 2019–2020, Apulaisylihammaslääkäri, Tampereen Kaupunki, Suun terveydenhuolto
 • 2019 Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö (2 kk)
 • 2018 Vastaava hammaslääkäri, Tampereen kaupunki, Suun terveydenhuolto.
 • 2017–2018 Erikoistuva hammaslääkäri, Tampereen kaupunki, Suun terveydenhuolto.
 • 2006–2018 Yksityishammaslääkäri, Tullinsuun hammaslääkäriasema, Tampere
 • 2015–2016 Erityisasiantuntija, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
 • 2011–2018 Väitöskirjatutkija, Tampereen Yliopisto, Lääketieteen laitos
 • 2008–2011 Kliininen opettaja, Tampereen Yliopisto, Lääketieteen laitos
 • 2008–2011 Erityisasiantuntija, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • 2000–2004 Hammaslääkäri ja kouluttaja, Tansenin sairaala ja kyläterveydenhuollon kehitysprojekti, Tansen, Nepal
 • 1994–1999 ja 2004–2005 terveyskeskushammaslääkäri eri terveyskeskuksissa

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • nepali (tyydyttävä)

Edustukset

 • 2015– Lääkäriliiton Kansainvälisen terveyden neuvottelukunta
 • 2019– Hammaslääkäriseura Apollonia, hallituksen jäsen
 • 2015– Lääkäriliiton Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystyöryhmä
 • 2020– Suun terveydenhuollon COVID-19-työryhmä
 • 2020– Länsi-Suomen AVI-alueen alueelliset COVID-19-työryhmät (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa)
 • 2020– Ruokaympäristön arviointityöryhmä
 • 2021– SOTE-vaikuttavuuskeskushanke, sidosryhmäasiantuntija

Sidonnaisuudet

 • Ks. edellä

Julkaisuja

Väitöskirja/Lisensiaattityö

Väitöskirja: Harjunmaa Ulla (2018). Nutrition supplements, oral health and pregnancy outcomes in Malawi (pdf, 3.541 Mt) https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104226

Pro Gradu (MSc): Harjunmaa, Ulla (2009). Current growth patterns of Finnish children aged 0-4 years (pdf, 397.7 Kt) https://trepo.tuni.fi/handle/10024/81098  

Tieteelliset artikkelit

Julkaisut Pubmedissä:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harjunmaa+U

Tärkeimmät

Harjunmaa, Ulla ym. (2018) Periapical infection may affect birth outcomes via systemic inflammation. Oral Dis. 2018 Jul;24(5):847-855. 

Ashorn, Per ym. (2018) Co-causation of reduced newborn size by maternal undernutrition, infections and inflammation. Matern Child Nutr. 2018 Jul;14(3):e12585

Shawn, Liam ym. (2016) Distinguishing the Signals of Gingivitis and Periodontitis in Supragingival Plaque: A Cross-Sectional Cohort Study in Malawi. Appl Environ Microbiol. 2016 Oct 1;82(19):6057-67 

Harjunmaa, Ulla ym. (2015) Nutrient supplementation may adversely affect maternal oral health - a randomised controlled trial in rural Malawi. Maternal & Child Nutrition 2016 Jan;12(1):99-110. 

Harjunmaa, Ulla ym. (2015) Association between maternal dental periapical infections and pregnancy outcomes: Results from a cross-sectional study in Malawi.  Tropical Medicine and International Health. 2015 Nov;20(11):1549-1558.

Lehtiartikkelit

Harjunmaa, Ulla (2021) Pienestä pitäen puhdas suu. Pisamat 2021 (1), 28 – 30

Blogi: (2020)  Lasten ja nuorten hampaiden harjaamisaktiivisuus paranee vähitellen – miten myönteistä kehitystä voidaan nopeuttaa

Työraportit   

Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen : Asiantuntija-arvio, kevät 2021

Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen : Asiantuntija-arvio, syksy 2020

COVID-19-epidemian vaikutukset väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen : nopea vaikutusarvio

Kirjaamisopas: Suun terveydenhuolto

Lisätietoa verkossa