Sanna Nieminen

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 7355
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, perhepalveluiden sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan vahva tuntemus
 • henkilöstöjohtaminen, muutoksen johtaminen organisaatiossa, projektityön johtaminen ja organisointi
 • monialaisen verkostoyhteistyön osaaminen ja vertaisryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Päätehtävät

 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen kansallinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen osana palvelujärjestelmää; kansalliset suositukset, toiminnan seuranta ja tuki, tietorakenteet, materiaalit, lomakkeet, NEUKO-tietokanta, kansallisen seurantatiedon kokoaminen osana palvelujärjestelmää
 • perhekeskusten kehittäminen yhdessä hyvinvointialueiden kanssa; vertaiskehittäminen, tiedon kokoaminen ja perhekeskusverkoston toiminnan koordinointi 
 • kansallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon tuen suunnittelu ja toteutus em. vastuualueiden osalta

Koulutus

 • 2020 alkaen, väitöskirjatutkija (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta), Tampereen yliopisto
 • 2013, terveystieteiden maisteri (hoitotiede), Tampereen yliopisto
 • 1997, terveydenhoitaja, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos
 • 1995, kätilö, Kätilöopisto, Helsinki

Työkokemus

 • 2021, projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, perhekeskusten kehittäminen
 • 2016–2020, ylihoitaja, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, Kouluterveydenhuolto, kotipalvelu, Helsingin kaupunki ja hankekoordinaattori Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma LAPE-Uusimaa-hanke, perhekeskusten kehittäminen
 • 2012–2016, terveysneuvonnan johtaja, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Nurmijärven kunta sekä Keski-Uudenmaan kuntayhtymän lapsiperhepalvelujen osakokonaisuuden valmistelu
 • 1998–2011, terveydenhoitaja, osastonhoitaja, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä Perhekeskus-hanke, Espoon kaupunki ja projektisuunnittelija Verkostot lapsen siirtymävaiheessa-hanke ja Tukevasti alkuun - pääkaupunkiseudun KASTE-hanke
 • 1997–1998, terveydenhoitaja, kotisairaanhoito, äitiys- ja ehkäisyneuvonta, kouluterveydenhuolto, Kirkkonummen-Siuntion kansanterveystyön kuntayhtymä
 • 1997, työterveyshoitaja, Oy LM Ericsson Ab 

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Päättyneitä projekteja

 • 2006–2007, Perhekeskus-hanke, johtoryhmän jäsen, Espoon kaupunki
 • 2008, Verkostot lapsen siirtymävaiheessa-hanke, projektisuunnittelija, Espoon kaupunki
 • 2009–2011, Tukevasti alkuun – pääkaupunkiseudun hanke, projektisuunnittelija, Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (KASTE) 
 • 2017–2018, LAPE-Uusimaa-hanke, hankekoordinaattori, Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)

Edustukset

 • 2023-, Vauvamyönteisyysohjelman kansallinen kehittämisryhmä, puheenjohtaja
 • 2023-, Valtakunnallinen perhekeskusverkosto, toinen puheenjohtajista

Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia.

Julkaisuja 

Väitöskirja

Väitöstutkimus tekeillä aiheesta Paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden tarpeet ja tuki perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa Suomessa.

Tieteelliset artikkelit

Nieminen S., Åstedt-Kurki P., Kylmä J. (2016). Alle kouluikäisen terveen lapsen isän toivo ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede 28(1). 17–29.

Kirja-artikkelit

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Uudellamaalla. Teoksessa Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. Toim. Hakulinen T., Laajasalo T., Mäkelä J. 2019. Ohjaus 9/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Monografiat

Nieminen, Sanna (2013). Toivo isien kuvaamana. [Pro gradu.] Tampereen yliopisto.

Nieminen, Sanna (2012). Isyys – jaettu vanhemmuus ja jatkuva sosiaalinen prosessi. [Kandidaatin tutkielma.] Tampereen yliopisto.

Konferenssiesitelmät

Nieminen S., Rantanen A., Joronen K. 2022. The needs and support of frequent attender families in the Finnish Family Center. A study protocol 2020–2024. A digital poster. ICIC22 International Conferece on Integrated Care 2022. Odense Danmark.

Joronen K., Hastrup A., Nieminen S., Rantanen A., Pelkonen M. 2021.Family Centres in Finland – a new integrated service model for families with children and adolescents. A poster. ICIC21 International Conference in Integrated Care 2021. Virtual Conference.

Nieminen S., Åstedt-Kurki P., Kylmä J. (2016). Isän toivoa vahvistavat tekijät. Konferenssiabstraktit. Toim. Hupli M., Strandell-Laine C. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Hoitotieteen tutkimusseura HTTS r.y. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Painosalama Oy. Turku.

Työraportit   

Arola M., Lindman M., Nieminen S. LAPE Uusimaa – Yhdessä olemme enemmän -hanke 2017–2018. Loppuraportti. Lohja 2018.

Lindqvist U., Löthman-Kilpeläinen L., von Schantz M., Alanne M., Nieminen S. KASTE – Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun ja Tukevasti verkossa -hankkeet 2009-2011. Loppuraportti. Helsinki 2011.

Kaidesoja S., Kirves L., Nieminen S. Verkostot lapsen elämän siirtymävaiheiden edistäjänä -hanke 2007-2008. Loppuraportti. Espoo 2008.