Väärinkäytöksestä ilmoittaminen

Oletko nykyinen tai entinen THL:n työntekijä, harjoittelija tai yhteistyökumppani, kuten siistijä tai konsultti? Jos epäilet lain rikkomista tietyillä oikeuden aloilla THL:n toiminnassa, voit ilmoittaa siitä turvallisesti ilmoituskanavan kautta.

Ilmoittajansuojelulain mukaista suojaa saat silloin, kun ilmoitat työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä, joka liittyy esimerkiksi julkisiin hankintoihin tai kansanterveyteen. Henkilöllisyytesi pidetään salassa ja ilmoitustasi saavat käsitellä vain erikseen nimetyt henkilöt. Laki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan.

Edellytykset ilmoituksen tekemiselle

Voit ilmoittaa väärinkäytöksestä, jos

  • sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa
  • rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan
    Tutustu soveltamisalaan (Oikeuskanslerinvirasto)
  • olet havainnut väärinkäytöksen työsi yhteydessä.

Näin teet ilmoituksen

Voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos sinulla ei ole pääsyä THL:n intranetiin.
Lue lisää ilmoituksen tekemisestä (Oikeuskanslerinvirasto)

Jos työskentelet meillä parhaillaan, käytä ilmoituksen tekemiseen ensisijaisesti THL:n sisäistä ilmoituskanavaa.