Ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi – MoniSuomi 2022

Joka kolmas maahanmuuttanut ei saa riittävästi lääkärin palveluita

Tämän tilaston tiedot ovat MoniSuomi 2022 -tutkimuksesta, jossa tutkittiin ulkomailla syntyneen ulkomaalaistaustaisen (jatkossa maahanmuuttanut) väestön koettua hyvinvointia ja terveyttä sekä palvelukokemuksia.

Tutkimuksessa ilmeni, että joka kolmas maahanmuuttanut ei saanut tarpeeseensa nähden riittävästi lääkärin vastaanottopalveluja. Osuus kasvoi selvästi, kun vuoden 2022 tietoja verrattiin vuoden 2018 tilanteeseen (25 % vrt. 33 %). Lääkärin vastaanottopalvelua tarvinneista riittämättömästi palvelua saaneiden osuus oli selvästi korkeampi maahanmuuttaneilla verrattuna koko väestöön (33 % vrt. 25 %).

Maahanmuuttaneista 22 prosenttia raportoi psyykkistä kuormittuneisuutta, kun koko väestössä osuus oli 18 prosenttia. Psyykkisesti kuormittuneiden osuus maahanmuuttaneiden keskuudessa kasvoi vuosien 2018 ja 2022 välillä (17 % vrt. 23 %). Maaryhmien välillä oli eroja, mutta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet olivat yleisimmin psyykkisesti kuormittuneita (29 %).

MoniSuomi-tutkimuksen vertailutietoina käytetään 1) Terve Suomi 2022 -tutkimusta (20–74-vuotiaat) ja 2) FinMonik 2018–2019 -tutkimusta (20–64-vuotiaat). Kun tutkitaan muutosta ajassa analyysit rajautuvat ikäryhmään 20–64-vuotiaat. Tietoja on saatavana laajasti eri osa-alueista, ja tässä raportissa tarkastellaan kahta terveyden keskeistä teemaa: lääkärin vastaanottopalvelujen saatavuus ja psyykkinen kuormittuneisuus Suomen maahanmuuttaneessa väestössä. Tilastotietoja julkaistaan lisäksi THL:n verkkosivustoilla indikaattoreina.

Lataa koko tilastoraportti

Tilastokuvaaja, jonka päähavainnot on kerrottu sivun tekstissä. Linkki tarkkoihin lukuihin löytyy osoitteesta thl.fi/monisuomi/tulokset
Kuvio 1. Lääkärin vastaanottopalveluja riittämättömästi saaneet palvelua tarvinneista vuosina 2018 ja 2022, maaryhmittäin, 20–64-vuotiaat, mallivakioitu osuus, %

Taulukot ja kuvat

Indikaattorien tulokset taulukkoina

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto perustuu MoniSuomi-tutkimukseen, joka toteutetaan neljän vuoden välein. Tutkimuksen otos poimittiin Digi- ja väestötietoviraston järjestelmästä ositetulla satunnaisotannalla elokuussa 2022. Otokseen poimittiin 18 600 Suomessa vähintään 12 kuukautta asuneita ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia, jotka olivat otoksen poimintahetkellä 20–74-vuotiaita. Tutkimuksen tiedot kerättiin syyskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Vertailutietoja on saatavana Terve Suomi 2022 -tutkimuksesta kyselyosuudesta.

Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Yhteystiedot

Hannamaria Kuusio
Tutkimuspäällikkö, THL
puh. 029 524 7657

Eero Lilja
Tilastotutkija, THL
puh. 029 524 7251

Sähköposti: [email protected]